Home Betaling/rykker procedure

Fakturering sker til foreningens kasserer/en spiller, der har gæld, på baggrund af de oplysninger, foreningen har indtastet i Klubportalen. Betalingsfrist 14 dage.

DAFF kører fast en opfølgning på betalinger d. 3. og 12. arbejdsdag i hver måned.

Rykkerniveau 1

1. rykker pr. brev til foreningens kasserer/spilleren. Betalingsfrist 8 dage.

Hvis denne frist ikke overholdes, sker der følgende:

– Den/ de forfaldne fakturaer pålægges et rykkergebyr på 100 kr.
– Der tilskrives renter i henhold Renteloven.
– Der forhåndsgodkendes ikke kontrakter til foreninger.

Rykkerniveau 2

Betales der ikke rettidigt sendes 2. rykker pr. brev til foreningens kasserer/ spilleren – og der sendes en standardmail mail til foreningens formand og kasserer med oplysninger om, foreningens gæld på rykkerniveau 2.

Hvis denne frist ikke overholdes, sker der følgende:

– Den/ de forfaldne fakturaer pålægges endnu et rykkergebyr på 100 kr.
– Foreningens adgang til Klubportalen lukkes, så der ikke kan oprettes licenser eller udskrives kamprapporter
– Spillerne kan ikke deltage i Landsholdsaktiviteter

Rykkerniveau 3

Betales denne heller ikke rettidigt sendes 3. rykker pr. brev til foreningens kasserer/ spilleren – og der sendes en standardmail mail til foreningens samlede bestyrelse med oplysninger om, foreningens gæld på rykkerniveau 3, og at der vil taget skridt til at udelukke foreningen.

Hvis denne betalingsfrist ikke overholdes, sker der følgende:

– Den/ de forfaldne fakturaer pålægges endnu et rykkergebyr på 100 kr.
– Foreningens kampe aflyses.
– Spillerens licens spærres.

Udelukkelse

Reagerer foreningen/ spillerne ikke på 3. rykker fremsendes pr. mail til foreningens samlede bestyrelse/ spilleren besked om udelukkelsen fra DAFF.

Såfremt foreningen/ spilleren udelukkes fra DAFF, sker der følgende:

– Foreningen/ spilleren kan først genoptages i DAFF, når gælden er afviklet.