Home Tilskud, legater og fonde

Kommunalt tilskud

Kommunen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge og kan yde tilskud til aktiviteter for voksne. Herudover skal kommunalbestyrelsen stille ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed og yde tilskud til private lokaler.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvorvidt og hvor meget offentlig tilskud der gives til frie folkeoplysende virksomheder, da det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og fordeler midlerne. De aktuelle tilskudsregler justeres jævnligt, så det er vigtig, at I som klub altid undersøger den lokale ordning. Kontakt jeres kommune for at høre mere om lige netop jeres tilskudsmuligheder.

Typisk vil der være mere information at hente samt relevante ansøgningsskemaer til fx delvis refusion af leder- og træneruddannelser på kommunens kultur- og fritidsafdelings hjemmeside.

Legater og fonde

Som klub kan I desuden søge midler via legater og fonde.

Læs mere om, hvordan I skriver en legatansøgning her.

Desuden har Idrætssamvirket Aarhus lavet en oversigt over fonde og pulje man kan søge i forbindelse med forskellige projekter og aktiviteter.

Se oversigten her.

Du kan også finde legater i legatbogen.dk 

Spørg udviklingskonsulenterne

Hvis I som klub ønsker at få hjælp til at søge om kommunalt tilskud eller legater og fonde, tøv da ikke med at kontakte DAFFs udviklingskonsulenter.