Home Klubhjælp

Der er mange måder, hvorpå I som klub, kan få hjælp af os som forbund.

Få besøg af udviklingskonsulenten

DAFF tilbyder medlemsklubber at få besøg af forbundets udviklingskonsulenter.  Konsulenten kan blandt andet rådgive om, hvordan klubben kan arbejde med frivilligstrategi, medlemsrekruttering, kommunikation og meget andet.

Læs mere her: https://www.daff.dk/klubservice/besoeg-af-udviklingskonsulent/

Mulige udviklingsområder

Medlemmer

Når en klub skal rekruttere medlemmer, er det klogt at udarbejde en plan for, hvordan det skal foregå. Der er mange måder at rekruttere medlemmer på, men det vigtigste er, at der på den ene eller anden måde, bliver skabt opmærksomhed omkring foreningen/holdet, så potentielle medlemmer bliver opmærksomme på muligheden for at dyrke sporten.

Mulige rekrutteringstiltag kan være:

  1. Tilbyd de lokale skoler kom-og-prøv-arrangementer eller længerevarende forløb i henhold til den åben skole.
  2. Uddel og ophæng informationsmateriale på skoler, SFO’er, lokale butikker og lign.
  3. Fortæl ”en god historie” om sporten til de lokale medier
  4. Fortæl om sporten på facebook og andre sociale medier
  5. Vis sporten frem i lokale idrætsforeninger, storcentre, gågader mv.
  6. Afhold ”Åben Hus” eller lignende events
  7. Inviter til åben træning i starten af sæsonen
  8. Lav ”Ta-med-til arrangementer”, hvor et nuværende medlem gratis kan tage en ven/ veninde med til træning (fx 3 gange).

Læs endvidere mere her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/viden-s-om/forening-s-og-s-ledelse/medlemssucces-s—s-rekruttering-s-og-s-fastholdelse

Frivilligstrategi

De fleste foreninger oplever, at de har svært ved at tiltrække frivillige til foreningens arbejde. Mange foreninger og klubber begynder først at lede efter nye frivillige, når problemet med for få opstår. Det kan dog være en god ide, at arbejde med en frivilligstrategi, hvori foreningen beskriver, hvordan den vil arbejde med frivilligrekruttering, for på den måde at imødekomme problemet. Udover at beskrive, hvordan foreningen vil rekruttere frivillige, er det en god ide at gøre sig overvejelser om, hvordan man vil fastholde samt udvikle de frivillige. Jo mere bevidst foreningen er omkring sin strategi for det frivillige arbejde, desto mere præcist kan den rekruttere og fastholde de frivillige.

Læs endvidere mere her: http://www.frivillighedstjek.dk

Kommunikation

Som klub har I brug for en god intern og ekstern kommunikation, så jeres informationer finder vej til de rette personer. Til det har de fleste klubber både en hjemmeside og en facebookside.

Hjemmesiden er typisk det sted, hvor nuværende medlemmer finder ind og finder relevante informationer. Facebook er også for nuværende medlemmer, men kan også meget vel bruges til at skabe kontakt til nye medlemmer. På facebook kan aktiviteter, begivenheder og events i klubben deles, og på den måde nå ud til mange.

Det kan være en god ide, at I i klubben drøfter, hvad I vil kommunikere ud af indhold, hvordan I vil formidle indholdet samt hvilket indhold, der passer til hjemmesiden, og hvad der passer til facebook. Det kan være nyttigt, at I diskuterer, hvilke forskellige målgrupper I skal have kontakt til, hvilke informationer de har behov for at finde, samt hvad I ønsker at fortælle dem. Det er vigtigt, at I sætter jer i de forskellige målgruppers sted og forsøger at afdække deres behov.

Når hjemmeside og facebook er oppe at køre, er det vigtigt at siderne er opdaterede. Det kan være en god ide at finde en ansvarlig til dette.

Læs endvidere mere her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/viden-s-om/forening-s-og-s-ledelse/klubbens-s-hjemmeside