Home Kommunikation

Der er to kommunikationsområder, som er vigtige indenfor klubbens interne drift, og eksterne profil i forhold til at gøre opmærksom på at klubben eksisterer og hvilke tilbud I tilbyder.

Ekstern kommunikation fokuserer på hvordan I får sat klubben på Danmarkskortet, både i forhold til pressen og på de sociale medier. Vi vil arbejde med klubbens retning, samt hvordan man med få virkemidler kan få optimeret den samlede eksterne kommunikation. Målet er at give klubben en stærk ekstern profil, og sætte en eller to frivillige ind i opgaven som PR ansvarlig i en klub.

Intern kommunikation omhandler den kommunikation der sker internt i klubben, mellem bestyrelse, spillere, trænere og forældre. Vi arbejder med at kortlægge informationsbehovet hos de forskellige grupper, og finder den bedste løsning for at optimere kommunikationsflowet i klubben.