Home Sponsorer & Fonde

Vi ved, at sponsorer og fond ansøgning er svært for alle klubber, nogle er gode til det, andre gør det slet ikke. Vi vil meget gerne hjælpe hvad enten det er med organiseringen af sponsorarbejdet eller ansøgning af fonde.

Sponsorarbejde

Sponsorer er vigtige for enhver klub, men arbejdet med dem, kan være svært. Vi har mulighed for at hjælpe med at få lagt en strategi for arbejdet, samt organisere arbejdet, så det bliver lettere at komme igang. Herudover arbejder vi også med sponsor-fastholdelse og pleje.

Hvis jeres klub har brug for hjælp eller rådgivning, kan I altid tage fat I os.

Legater og fonde

Der er flere værktøjer til brug for ansøgning af fonde og hos kommunen.

Læs mere om, hvordan I skriver en legatansøgning her.

Du kan også finde legater i legatbogen.dk 

Mulige fonde at søge

 • Se mere om coronarelaterede puljer her.

 

 • DIF og Always Sports Camp –  giver  alle foreninger under DIF med aktiviteter for piger i aldersgruppen 12-15 år mulighed for at søge om op til 10.000 kr. til en pigecamp – Læs mere her.
 • DIF og DGIs foreningspulje – deadline løbende støtter hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne. Puljen kan søges til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt. Sidste år blev der bevilget 44 mio. kr. til idrætsforeninger i hele Danmark. Nu er puljen åben igen, og alle kan søge.
  • Fif til ansøgningen:
   For større ansøgninger over 30.000 kr. er der særligt fokus på ambitioner om medlemsvækst.

   • Sørg for, at afslutningsdatoen for projektet ligger inden for den nærmeste fremtid – så bliver det
    tydeligt, hvornår støtten gør gavn i foreningslivet.
   • Bemærk, at der ikke kan ansøges om støtte til investeringer, der allerede er foretaget.
 • TOMS GULDPULJE  Støtter idrætsdeltagelsen hos forældregenerationen og generelt  fremme af familieidrætten. Puljen er pt. lukket.
  • Støtter:
   • Idræt sammen med børnene
   • Idræt, som både børn og forældre dyrker, men ikke nødvendigvis sammen
   • Idræt, som forældre dyrker samtidig med, at børnene dyrker en anden aktivitet
   • Fælles idræt i foreningerne, som fx familiedag
 • Nordeafonden Her bor vi-puljen. Nordeafonden uddeler 60 mio. kr. til det gode liv i mindre bysamfund, som kan støtte aktiviteter der styrker det lokale fællesskab og sammenhængkraften i mindre byer. Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr. Læs mere om kriterier for puljen, samt gode råd til ansøgningen på nordeafonden.dk.
 • Tuborgfondet – Vi støtter unge og organisationer i hele Danmark, der styrker unges mod, handlekraft og indflydelse inden for fondets fire indsatsområder.
  • Læs mere om Turborgfondet her.

Se flere fonde her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette.

 

Støtte fra kommunen

Kommunen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge og kan yde tilskud til aktiviteter for voksne. Herudover skal kommunalbestyrelsen stille ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed og yde tilskud til private lokaler.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvorvidt og hvor meget offentlig tilskud der gives til frie folkeoplysende virksomheder, da det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og fordeler midlerne. De aktuelle tilskudsregler justeres jævnligt, så det er vigtig, at I som klub altid undersøger den lokale ordning. Kontakt jeres kommune for at høre mere om lige netop jeres tilskudsmuligheder eller se dette dokument med opdaterede frister pr. 13.1.2020

Kommunaltilskud_uddannelser

Typisk vil der være mere information at hente samt relevante ansøgningsskemaer til fx delvis refusion af leder- og træneruddannelser på kommunens kultur- og fritidsafdelings hjemmeside.

Kursus i fondsøgning

Vi afholder et kursus i fondsøgning en gang om året i både øst og vest. Med denne workshop omkring fondansøgninger for I mulighed for at få et oplæg omkring det seneste nye information vedrørende fonde og puljer, for derefter aktivt selv at arbejde med jeres eget oplæg og få løbende feedback til at skrive den bedste ansøgning.

Man må meget gerne have forberedt noget hjemmefra, men man kan også komme uden at have påbegyndt ansøgningen.