Home Stævner & Camps

“Turnering og camps” indeholder værktøjer til at planlægge og gennemføre det gode stævne, den gode camp og den gode Rookie Day. Vi har samlet gode råd til planlægning og afvikling af stævner, camps og Rookie Day. Hvis I har brug for sparring eller bare det at komme i gang, så tag endelig fat i Udviklingskonsulent Kasper Skyum på daff@daff.dk.

 

Planlægning og afvikling af ungdomsstævner

Afvikling af et u-stævne kræver bl.a.

 • Planlægning af datoskal stemmes af internt i klubben, så der er opbakning til dette
 • Information og markedsføringer også vigtigt ift. Sociale medier for at skabe opmærksomhed i lokalområdet
 • Dommerbemandingen til stævnet skal være på plads, fordi vores spillere fortjener en dommer
 • Der skal være en madbodså de spillere, tilskuere og ledere ikke går sultne hjem.
 • Medics skal der være helt styr på, så tilskuere/forældre ikke handler uden samtykke fra den ansvarshavende medic til stævnet.
 • Stævneplanenskal hurtigst muligt være på plads, så de deltagende hold har mulighed for at planlægge de logistiske udfordringer ift. Transport og træner-ansvar på eventuelle Mix-hold
 • Et træner-/dommermødeom morgenen inden kickoff hvor de vigtigste regler ridses op for at sikre en god afvikling.
 • Banerne skal være på plads, og der kan med fordel spilles fra 35yd og ind.
 • Evalueringaf stævnet internt er essentielt for at kunne lave forbedringer fremadrettet og til næste stævne.

 

Camps

Når vores unge spillere tager på camp, er det nødvendigt at sørge for følgende punkter:

 • Tilmelding og markedsføring – vær gode til at melde ud og gøre opmærksom på campen
 • Formål– vær skarp på hvad campen skal være
 • Forplejning– hvilken type måltider skal der være
 • Træner/spiller ratio– hvor mange trænere skal der være pr. spiller
 • Program– sørg for at det er skruet sammen på en fornuftig måde
 • Medics– synlighed og kvaliteter
 • Evt. overnatning– styr på pladsen og regler omkring overnatning (brandvagt, lokale regler)
 • Evaluering– sørg for at indhente feedback fra deltagere, trænere, frivillige mhb. Fremtidige camps.

 

Rookie Day

 • Planlægningsfasen er afgørende. Vær meget klar på om dagen for primært er for junior- eller seniorspilere?
 • Markedsføringer enormt vigtigt for at arrangementet kommer ‘ud over kanten’. Brug Facebook til markedsføring da det giver det største reach hurtigt.
 • Programmet– lav de mest relevante øvelser for junior eller senior. Sørg for det er tidligt tilgængeligt og at der er plads til løbende justering.
 • Tjek ind– sørg for at have styr på hvilke deltagere der kommer og deltager. Få kontaktinformationer så kan man kontakte dem igen hvis de ikke kommer tilbage efter en god Rookie Day.
 • Udstyr– være opmærksom på om Jeres udstyr er godt nok og om der er nok af det til de mange der kommer
 • Frivillige er også vigtigt for dette arrangement. Sørg for at der er nogen der snakker med deltagerne eller forældrene til dem der kommer
 • Afrunding – sørg for at afslutte dagen godt og sikre dem deltog havde en god dag.
 • Opfølgning– følg efter et par dage med de deltagere der ikke er vendt tilbage eller blevet i klubben
 • Du kan finde forslag til køreplan og markedsføringsplan for Rookie Day på https://www.daff.dk/rookieday/rookie-day-materiale/