Home Hvad kan DAFF tilbyde?

Der er mange fordele ved at være medlem af DAFF. Som medlemsklub under DAFF får klubben og dens medlemmer mulighed for at:

  • Deltage i turneringer og konkurrencer afholdt af DAFF
  • Få hjælp og vejledning af DAFFs udviklingskonsulenter, der i øvrigt også tager på klubbesøg, hvis I ønsker det.
  • Få uddannet kvalificerede trænere på DAFFs træneruddannelser
  • Deltage på spotkurser
  • Deltage på Camps
  • Indgå i et klubnetværk og –fællesskab med DAFF medlemsklubber, som kan bruges til vidensdeling og erfaringsudveksling
  • Deltage i formandskongres
  • Afholde konkurrencer og camps
  • Benytte DIFs fællesforsikring. Herunder ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, psykologisk krisehjælp, idrætsrejseforsikring og retshjælpsforsikring.