Home Forsikring

Når en klub er optaget i DAFF er den automatisk dækket af nogle kollektive forsikringer som DIF har tegnet i Tryg Forsikring. Forsikringen omfatter ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, psykologisk krisehjælp, idrætsrejseforsikring og retshjælpsforsikring.

Læs mere om de forskellige forsikringer og se, hvad de forskellige forsikringer dækker over på hjemmesiden:

http://www.idraettensforsikringer.dk