Forside Cheerleading Nomineringer i Dansk Cheerleading for sæson 2019/2020 starter nu

I Dansk Cheerleading i DAFF kårer vi som altid Årets klub, Årets træner, Årets seniorcheerleader og Årets juniorcheerleader og Årets ildsjæl, og nu er vi klar til nomineringen for sæsonen 2019/2020. Priserne uddeles vanen tro til DM, som i 2020 afholdes i Ceres Arena d. 28 marts 2020. Se mere om DM 2020 her.

Priserne uddeles på baggrund af præstationer/ indsats i den pågældende sæson. For at indsende en nominering skal der skrives en fyldestgørende tekst på minimum 5 linjer, som fortæller hvorfor personen/ klubben skal have prisen. Nomineringerne sendes til nominering@daff.dk senest mandag d. 2. marts 2020. Herefter voterer Cheerleading-udvalget blandt de indsendte nomineringer, og er klar til kåring og prisuddeling til DM 2020.

  • Årets klub: Denne pris gives til en dansk cheerleadingklub, som igennem året har gjort sig positivt bemærket, ved fx øget medlemstilgang, eller på anden måde har gået forrest i at løfte sporten og at udbrede kendskabet til dansk cheerleading.  Der er ingen krav til hvor længe klubben har eksisteret, så længe den er medlem af DAFF.
  • Årets træner: Denne pris gives til en person, som har været instruktør på ét eller flere hold, og som har ydet en særlig indsats på trænerfronten.
  • Årets seniorcheerleader: Denne pris gives til en person, som har været seniorcheerleader i det forgangne år, og som har ydet en særlig indsats og været en god rollemodel for klubbens udøvere.
  • Årets juniorcheerleader: Denne pris gives til en udøver, som har været juniorcheerleader i det forgangne år, og som har ydet en særlig indsats og været en god rollemodel for klubbens udøvere.
  • Årets ildsjæl: Denne pris gives til en person, som har ydet en særlig indsats som frivillig i en klub, og som derigennem har tilført sporten noget ekstraordinært.

Nomineringerne skal have et godt og fyldestgørende indhold. Det er ikke nok blot at skrive: ”Jeg synes at hun/han skal vinde, fordi hun/han er sød og dygtig”. Nomineringer af dén slags, vil ikke komme i betragtning. Nomineringen skal være indholdsrig, fortælle hvad personen/ klubben laver, hvor meget energi han/hun/den lægger i sit arbejde mv. Nomineringen skal desuden indeholde fulde navn på den nominerede, samt hvilken klub og hvilket hold, den nominerede er fra.

Nomineringerne sendes som nævnt til nominering@daff.dk senest mandag d. 2. marts 2020. Nomineringer indsendt efter dette tidspunkt vil ikke komme i betragtning.

Vi ser frem til at modtage en masse spændende bud på hvem I mener, fortjener at vinde priserne!