Forside Amerikansk fodbold Nyheds-update 24. april 2020

Nu vi er nu på vej ind i 7. uge i corona-lockdown, og vi er desværre ikke blandt de forbund, der så småt er kommet i gang med træning – vi skal være tålmodige lidt endnu. I den forbindelse skal det nævnes, at der er stor ros til DIF-Idrætten, som vi er en del af, fra regeringens og myndighedernes side, for det gode samarbejde de oplever i kampen mod coronavirus. 

Hvornår kan vi så komme i gang? 

Det korte svar er: det ved vi faktisk ikke. Vi ved at udendørsholdidrætterne (herunder amerikansk fodbold og flag football) er de næste – hvornår det bliver har vi ikke modtaget information om, men mange taler om den 10. maj, som er sat som foreløbig dato for en del generelle restriktioner. Det vi ved er, at når der bliver åbnet op, så bliver det med restriktioner, som vi endnu ikke kender, men sikkert omhandler antal personer til stede, samt ingen kontakt.  

For indendørsidrætterne (herunder cheerleadinggælder det, at de må vente lidt længere før de kommer i gang, og også her må vi desværre meddele, at vi ikke ved hvornår det sker, men der er sikkert længere udsigter end den 10. maj. 

Det er vigtigt at vi, og resten af idrættens verden, udviser ansvarlighed i denne krise, og efterlever de restriktioner, samt anbefalinger der kommer, da vi ellers risikerer at vi bliver lukket helt ned igen – så vi skal stadig væbne os med tålmodighed. 

Så snart vi modtager mere information giver vi besked. 

Vi presser på! 

Vi er i daglig kontakt med DIF. Vi ønsker præciseringer af de nuværende regler, samtidig med at vi pitcher løsninger for hvordan vores idrætter kan gå i gang, stille og roligt. Vores arbejde gøres for at hjælpe DIF med at lægge pres på regeringen, men også at få lukket op for vores sportsgrene, så hurtigt som muligt, indenfor de sundhedsmæssige sikre rammer. 

Fælles for alle er at situationen er uvant, og hvordan Sundhedsmyndighederne åbner op, er der ingen der har svar på. Det er dog vigtigt at slå fast, at selve arbejdet med oplukningen ligger ude i klubberne, hvilket betyder, at klubberne, ligesom skolerne, selv skal forholde sig til hvordan en evt. oplukning kan foregå ude i den enkelte klub.  

Vi vil selvfølgelig komme med anbefalinger for en god oplukning, men alle klubber har forskellige forhold mht. træningsbaner, omklædning med mere. Det er derfor ikke muligt for os at lave specifikke retningslinjer og anbefalinger der passer til alle, hvilket er noget den enkelte klub selv skal gøre ud fra de overordnede retningslinjer og anbefalinger, men vi hjælper selvfølgelig gerne til hvis nogle klubber har behov. 

Vi anbefaler at klubberne allerede nu gør sig overvejelser om, hvordan en oplukning kan foregå, hvor der tages hensyn til de forventede retningslinjer og anbefalinger, og de lokale rammer som klubben befinder sig isåledes at hurtigt kan komme i gang, når vi får lov til det. 

Corona-hjælpepulje på vej til breddeidrætsforeninger 

Som I måske har set, så er der etableret en corona-hjælpepulje, der skal yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger. Puljen er på 50 miokr. i alt, hvoraf de 44 mio. kr. er øremærket til lokale idrætsforeninger.  

Retningslinjer for puljen er ikke klar endnu, men DIF og DGI arbejder hårdt på at få de endelige retningslinjer på plads – det betyder også, at vi endnu ikke kan oplyse datoen for, hvornår der bliver åbnet for ansøgninger. Vi forventer dog, at det sker i den meget nære fremtid.  

Bemærk, at Corona-hjælpepuljen ikke er etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der oplever økonomiske konsekvenser af aflyste større arrangementer. Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.  

Specialforbund, landsdelsforeninger eller nationale organisationer er ikke omfattet af puljen, og kan derfor ikke få bevilget støtte herfra. 

Delvis lønkompensation 

Vi vil også lige gøre opmærksom på, at det faktisk er muligt at sende en medarbejder hjem fx mandag, onsdag og fredag, og søge lønkompensation for de dage. Medarbejderen behøver således ikke at være hjemsendt alle dage, men må godt arbejde nogle dage. 

Der er dog nogle forhold der skal efterleves, og nogle forhold der skal være opfyldt. 

Det skal stadig være 30% af den samlede medarbejderstyrke, der skal være hjemsendt, målt på samlede antal medarbejdertimer. Så hvis man fx har 3 medarbejdere, så kan man ikke sende 1 medarbejder hjem 3 dage om ugen, da man kun derved opnår 3/5 af 33% af den samlede arbejdsstyrke. Men man kan godt sende alle 3 medarbejdere hjem 2 dage om ugen, da det betyder man sender 40% af den samlede arbejdsstyrke hjem.  

Derudover gælder det, at den/de hjemsendte medarbejder under ingen omstændigheder arbejder de dage de er hjemsendte. 

Sluttelig, så gælder ordningen kun for medarbejdere der er fyringstruede – man kan altså ikke bare sende nogen hjem fordi der ikke er noget at lave, foreningens økonomi skal være ramt på en måde, der gør at der reelt overvejes at fyre medarbejdere.  

Link til mere info: 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/ 

 

Kontakt DAFFs Sportschef Lars Carlsen, hvis I har spørgsmål til ovenstående. 

lc@daffmail.dk 

2275 5684 

Relaterede ARTIKLER