Forside Amerikansk fodbold Nyheds-update 7. maj 2020 – God Store Bededag

Til at starte med, vil vi gerne takke alle vores klubber for stor forståelse og opbakning i denne tid, som på ingen måde er nem for hverken dem eller os. Hver dag opstår der nye udfordringer, ting ændres, udmeldinger laves om etc. Det er en fornøjelse sat se, hvordan mange klubber er kreative og finder på tiltag for at aktivere medlemmer, samt hvordan alle samarbejder om at få de forskellige budskaber ud hurtigt og præcist. Senest i dag i forhold til de tiltag DIF er kommet med.  

Tak for opbakningen, og så vil vi gerne ønsker jer alle en rigtig god Store Bededags weekend. 

Nedenstående indeholder de seneste nyheder og vigtig information. 

 

Nuværende status

Vi er nu kommet ind i maj måned og solen skinner, og alle vil gerne ud og i gang med at dyrke idræt igen.  

Som I alle nok ved, så forhandles der i øjeblikket på fase 2 af genåbningen af Danmark og vi ved, at DIF presser på det bedste de kan for at gøre beslutningstagerne opmærksomme på, at idrætten er vigtig og har stor betydning for danskernes mentale og fysiske sundhed. Især har idrætten stor betydning for de mange unge, der har følt sig meget alene under coronakrisen 

Vi håber derfor, at vi meget snart kan komme i gang med vores idrætter – amerikansk fodbold, flag football og cheerleading (udendørs). Vi har udarbejdet nogle anbefalinger og retningslinjer ud fra, hvad vi tror og ved på nuværende tidspunktsom ligger klar og bare afventer en forhåbentlig snarlig udmelding fra myndighederne og DIF om, hvordan vi kan gå i gang og under hvilke betingelser. Så snart denne melding finder sted, tilpasser vi anbefalinger og retningslinjer så hurtigt vi kan og melder dem ud.  

For cheerleading gælder det, at der nok går noget tid, før vi kan starte op indendørs. Vi håber, at vi kan starte op udendørs, med udgangspunkt i en række anbefalinger og retningslinjer som på nuværende tidspunkt er udarbejdet. Afhængig af myndighedernes udmelding skal disse tilrettes, hvis det bliver muligt at komme i gang. 

Vi anbefaler, at klubberne allerede nu gør sig overvejelser om, hvordan en oplukning kan foregå. Overvejelser, hvor der tages hensyn til de forventede retningslinjer og anbefalinger, og de lokale rammer som klubben befinder sig i, således at I hurtigt kan komme i gang, når vi får lov til det. 

Så snart vi modtager mere information, giver vi besked. 

 

Corona-hjælpepulje på vej til breddeidrætsforeninger 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der er deadline den 15. maj på den corona-hjælpepulje på 44 mio. kr., der er øremærket til lokale idrætsforeninger.  

Der kan fx søges tilskud til dækning af:   

  • Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
  • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
  • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
  • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   
  • Tabte sponsorindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.   

Læs mere på nedenstående link og kontakt endelig DAFF, hvis der er spørgsmål – vi er klar til at hjælpe. 

Link til mere info: 

https://www.daff.dk/dif-og-dgis-corona-hjaelpepulje-er-aabnet-for-ansoegninger/ 

 

Kontakt DAFFs Sportschef Lars Carlsen, hvis I har spørgsmål til ovenstående. 

lc@daffmail.dk 

2275 5684 

 

Relaterede ARTIKLER