Home Afdelinger og ansatte i DAFF

Der er to afdelinger under DAFF. Herunder kan se en beskrivelse af afdelingerne og det arbejde de laver samt deres ansatte.

Se oversigt over ansattes fordeling af timeforbrug og arbejdsopgaver

Administrationsafdeling

Afdelingen varetager den daglige kontordrift (licens, dispensationer, Klubportal, økonomi mv.), herunder opretholdelse af kontakttid for Forbundets medlemmer.

Afdelingen tilrettelægger, gennemfører og rapporterer ligeledes turneringsafvikling for alle Forbundets aktiviteter – herunder landskampe og landsholdsturneringer/mesterskaber i Danmark.

www_medarbejderbilleder_350x150_Nicolai

Administrationschef

Nicolai Blom

nb@daffmail.dk
+45 7026 2316

 • Ansvarlig for Spor 1: Organisation, foreningsudvikling og diversitet i DIF strategiaftalen
 • National turnerings- og stævneafvikling, herunder turneringsregulativ, -katalog mv.
 • Klubportalen og licenser
 • Dispensationsansøgninger
 • Økonomi – regnskab, budget, opfølgning og revision
 • Budget- og udviklingsmøde, årsmøde, vedtægter mv.
 • Sekretær for Disciplinær- og Appeludvalg
 • Sekretær for bestyrelsen
 • Klubudvikling, regionale klubmøder og klubbesøg
 • Daglig leder for medarbejdere i Administrationsafdelingen

 

www_medarbejderbilleder_350x150_Louise

Kommunikationsansvarlig

Louise Bakbøl Lownsbrough

lbl@daffmail.dk
+45 2255 1982

Den kommunikationsansvarlige varetager ligeledes Forbundets kommunikation på de af Forbundet valgte kommunikationsplatforme.

Varetager udarbejdelsen af forbundets kommunikationsstrategi og udarbejder optimale metoder til markedsføringen og salg af Forbundets relevante sponsorprodukter. Udarbejder forslag til forbundets fremadrettede sponsorstrategi. Kommunikationsansvarlige sikrer, at Forbundets ligaaktiviteter, talentudvikling og landsholdsaktiviteter bliver eksponeret på alle relevante medieplatforme.

 • Presseansvarlig
 • Pressemeddelelser og nyheder
 • Kommunikation og markedsføring
 • Fundraising og sponsor kontakt
 • Afvikling af landskampe og landsholdsturneringer/mesterskaber i Danmark
 • Ansvarlig for hjemmeside, Facebook og Twitter

 

Kontorassistent

Varetager generelle administrative opgaver i Forbundet, og har ansvaret for alle indkommende henvendelser til Forbundet.

 • Generel administration
 • Klubportalen (oprettelse, flytning af kampe, licenser, spillere m.v.)
 • Ansvarlig for DAFF´s telefon og email (daff@daff.dk)
 • Hjemmesideopdateringer
 • Planlægning og afvikling af vores tre cheerleadingkonkurrencer
 • Debitoropfølgning – klubber og spillere/ udøvere
 • Deltagelse ved eventafvikling

 

www_medarbejderbilleder_350x150_intet-billede

Regnskabsassistent, Idrættens Kompetence Center (IKC)

Pia Madsen

pma@dif.dk

+45 4326 2058

 • Fakturering
 • Bogføring
 • Udbetalinger

 

Sports- og udviklingsafdeling

Afdelingen varetager tilrettelæggelsen, afviklingen og evalueringen af alle Forbundets uddannelser, herunder træneruddannelser, lederuddannelser og dommeruddannelser, amt andre.

Afdelingen arbejder med udvikling af Forbundets medlemsforeninger, og afvikler i det henseende klubbesøg, klubudviklingsaftaler og andre aktiviteter som skolesamarbejder, ferieskoler/camps, samt diverse udviklingsprojekter udviklet af DIF, andre eller egne.

Afdelingen skaber ligeledes relationer mellem Forbundets talenter og relevante samarbejdspartnere. Afdelingen er ansvarlig for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af alle landsholdsaktiviteter – undtaget praktisk ansvar for landskampe og landsholdsturneringer/mesterskaber i Danmark.

Afdelingen optimerer turneringsstrukturen for forbundets aktiviteter og sporten generelt.

 

 

www_medarbejderbilleder_350x150_Lars

Sportschef

Lars Carlsen

lc@daffmail.dk
+45 2275 5684

 • Landshold
 • Talentudvikling
 • Faglig ansvarlig for uddannelser
 • Klubudvikling – udviklingsaftaler, sportslige spørgsmål/udvikling
 • Turnerings- og stævneudvikling, samt sportslig afvikling
 • Dommerudvalget
 • DIF (Uddannelse og udvikling)
 • Anti Doping Danmark
 • Team Danmark
 • Daglig leder for medarbejdere i Sports- og udviklingsafdelingen

 

 

Udviklingskonsulent

Malene Kolmos Bennetsen

mk@daffmail.dk
+45 2712 6612

 • Klubbesøg
 • Klubudvikling
 • Skolesamarbejder
 • Ferieskoler/ -lejre (camps)
 • Træneruddannelser

Udviklingskonsulent

Lars Rüsz Kaysen

lrk@daffmail.dk
+45 26361321

 • Klubbesøg
 • Klubudvikling
 • Skolesamarbejder
 • Ferieskoler/ -lejre (camps)
 • Træneruddannelser

Frivillige

www_medarbejderbilleder_350x150_intet-billede

 Holdleder på A-landshold/U19 & Lageransvarlig

John Skjørbæk

john.skjorbaek@gmail.com