Home DAFFs mission & vision, DIF Strategiaftale

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (forkortet DAFF) blev stiftet i 1989.

Forbundet har omkring 4000 medlemmer fordelt på 80 klubber over hele landet. Der skyder nye klubber op jævnligt og alle klubberne kan ses på klubkortet under de forskellige sportsgrene.

 

Mission

– at gøre livet lettere for forbundets medlemsforeninger og deres medlemmer, og at disse kan udvikle sig igennem forbundets aktiviteter med sporten i centrum.

Vision

Vi vil være et åbent, moderne og professionelt specialforbund, der arbejder for at styrke udviklingen af amerikansk fodbold, flag football og cheerleading i Danmark, gennem otte udvalgte kerneopgaver.

Vi vil gennem vore idrætsgrene skabe positive oplevelser for både deltagere og tilskuere, på både nationalt og internationalt plan.

 

DAFF Strategi

Pr. 1. januar 2018 er DAFF startet på at arbejde efter en fireårig strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Aftalen er udarbejdet i samarbejde med DIF over halvandet år. Aftalen indeholde fire strategiske spor:

ORGANISATION

 • Styrke klubbernes bestyrelser og foreninger gennem opkvalificering af bestyrelsens kompetencer
 • Arbejde med diversitet i klubberne og forbundet, især med fokus på kønsfordeling
 • Der arbejdes med sporet på tværs af tackle, flag og cheerleading

MEDLEMSVÆKST

 • Amerikansk fodbold – U12/U14 samt fastholdelse på U16
 • Cheerleading – to nye motionstilbud til forskellige målgrupper
 • Flag football – flere åbne aktiviteter, der kan gøre flere aktive

TALENT/ ELITE

 • Styrke det langsigtede talentarbejde ved at skabe attraktive talent- og elitemiljøer i alle 3 sportsgrene.
 • Udarbejde en ATK (AMF og cheerleading)

IDRÆTSDELTAGELSE BLANDT UDSATTE GRUPPER

 • Indgå aftaler med 2 – 3 samarbejdspantere med relevante samarbejdspartnere
 • 10-12 foreninger fordelt på vores idrætsgrene skal have trænere og ledere, der er uddannede til at arbejde med den specifikke målgruppe
 • Understøtte foreningerne, så de på kommunalt plan kan indgå samarbejdsaftaler

 

Se hele strategiaftalen med DIF her

 

DAFF 2020 plan

Strategiaftalen med DIF erstatter på visse områder den gamle forbundsplan DAFF 2020. Der skal i supplement til strategiaftalen udarbejdes en dokument, der beskriver den del af forbundets arbejde, der ikke er omfattet af strategiaftalen.

Download DAFF 2020 plan