Home Appeludvalg

DAFFs Appeludvalg er vedtægtsbestemt udvalg. Appeludvalget behandler sager, hvor en part har appelleret en afgørelse fra Disciplinærudvalget.

Udvalgets medlemmer er:

Formand

Jacob Holm

Medlem

Hans Peter Roth

Jens Jordahn

Suppleant

Timothy Jensen

Udvalget kan kontaktes på appel@daff.dk

 

Oversigt over Appelsager

Som følge af EU Persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018 er det ikke længere tilladt at have listen over Appelsager offentlig tilgængelig, da den indeholder persondata, der beskyttes af forordningen.