Home Disciplinærudvalg

Disciplinærudvalget har til opgave:

a) at fastsætte disciplinære forholdsregler (sanktioner) på grundlag af indberetninger (herunder kamp- og incidentrapporter) eller protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af turneringer under DAFF i overensstemmelse med bestemmelserne i DAFFs regulativ,

b) at være appelinstans for afgørelser truffet af DAFF’s bestyrelse eller komiteer m.v. under bestyrelsen (jf. §12, stk. 7) (fristen for indbringelse er 4 uger efter afgørelsen), medmindre det fremgår af det pågældende regelsæt, at afgørelsen ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed og

c) at afgive indstilling til bestyrelsen om alle generelle disciplinære spørgsmål.

DAFFs disciplinærudvalg består af:

Formand

Heinz Hviid

Medlemmer

Claus Nordberg Larsen – amerikansk fodbold
Brian Sarby – amerikansk fodbold
Elex Kristensen – suppleant amerikansk fodbold

Niklas Dyrby Johansen – flag football
Casper Iisager – flag football
Danijela Gusak – suppleant flag football

Mikael Sohn Ottesen – cheerleading
Isabell Dam Sehested Jensen – cheerleading
Lasse Salomonsen – suppleant, cheerleading

Kontakt

DAFFs disciplinærudvalg kan kontaktes på diu@daff.dk

 

Oversigt

Som følge af EU Persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018 er det ikke længere tilladt at have listen over Disciplinærsager offentlig tilgængelig, da den indeholder persondata, der beskyttes af forordningen.