Home Dommerudvalg

Alt arbejde vedrørende dommere i DAFF amerikansk fodbold varetages af DAFFs dommerudvalg. DAFFs Dommerudvalg består af følgende medlemmer:

Formand

Frank Rasmussen

Næstformand

Martin Mikkelsen

Medlemmer

Kim Larsen – Menigt medlem

Tobias Trige – Menigt medlem

Kim Johansen – Menigt medlem

Nanna Maria Tingmark – Suppleant

 

DAFFs Dommerudvalg kan kontaktes på du@daff.dk

Du kan læse mere om dommergerningen i DAFF her.