Home Cheerleading Korps

DAFF og Cheerleadingudvalget har besluttet, at der skal oprettes et korps af frivillige hjælpere og instruktører, der kan tage ud og hjælpe nye klubber i gang med træning og andet i opstartsfasen, samt hjælpe til ved camps og andre opgaver til gavn for udviklingen af Cheerleading i Danmark.

Det er intentionen at korpset skal bestå af repræsentanter fra hele landet, således at der ikke er langt når der skal rykkes ud.

De frivillige i korpset vil få dækket deres omkostninger, men arbejdet er på frivillig basis.

Der er brug for både trænere og hjælpere, og der er ikke nogle specielle krav, andet end ønsket om at hjælpe med at gøre Cheerleading sporten endnu større i Danmark.

Hvis det er noget for dig, så send mail til Cheerleadingudvalget cu@daff.dk

Mailen skal indeholde dit fulde navn, alder, klub position og erfaring – selvom du ikke er eller har været aktiv i en klub, er du meget også velkommen.