Forside Amerikansk fodbold Organisationsændring i DAFF

Bestyrelsen har i længere tid arbejdet med organiseringen i DAFF, hvor det er blevet klart, at der er brug for en optimering af organisationen. En enig bestyrelse har valgt at reducere ledelseslaget øjeblikkeligt, med afsæt i en en-strenget ledelse med Lars Carlsen som leder af DAFF.

Sportschef Lars Carlsen har sagt ja til stillingen. Ligeledes er Administrationschef Nicolai Blom blevet tilbudt en ny stilling i den nye organisation. 

Beslutningen om organisationsændringen kommer eftersom, bestyrelsen oplever at der er opgaver der falder ned mellem to stole, og at beslutningsprocessen er langsom og besværlig, til gene for forbundets klubber og ansatte. Denne problemstilling har bestyrelsen arbejdet med i nogen tid, og nu ønsker bestyrelsen, at der skal gøres noget ved dette.

Det er en enig bestyrelse, som har truffet beslutningen. Det har ikke været en let beslutning, men vi har vurderet og er ansvarlige for, at beslutningen kommer nu. Vi er meget glade for, at Lars Carlsen har takket ja til at løfte opgaven og drive udviklingen af Forbundet – ikke mindst i betragtning af at 2020 er et travlt år med store opgaver som VM i flag football, U19 Nordiske Mesterskaber, udover de normale aktiviteter vi altid gennemfører ” udtaler Formand Nadia Panzio.

Omstruktureringen betyder, at Lars Carlsen bliver den eneste leder i DAFFs organisation. Han vil i den kommende tid kortlægge hvordan DAFF fremadrettet skal organiseres og arbejde.

”Fokus vil være at minimere de barrierer klubberne oplever for vækst, imens vi understøtter dem i det de har brug for, således at klubberne og DAFF kan lykkes med den fælles ambition om at skabe vækst”, udtaler Lars Carlsen

Ændringer af denne karakter medfører naturligt en del ekstra opgaver for den eksisterende organisation, som i den kommende tid vil arbejde på højtryk for at sikre en god og rettidig medlemsbetjening. Det kan dog ikke udelukkes, at denne ændring kan forsage gener for klubberne i starten, som fx længere sagsbehandlingstid. Dette forsøges at minimeres som meget det er muligt.

Ved spørgsmål til organisationsændringen skal henvendes til Formand Nadia Panzio på formand@daff.dk (telefon: 6133 1824) eller Næstformand Anders Munch Skovgren på anders.skovgren@daff.dk (telefon: 2028 9458).

 

 

 

 

Relaterede ARTIKLER