Forside Amerikansk fodbold Peter Hvidberg udtræder af bestyrelsen i DAFF

Pr. 1. januar 2018 har Peter Hvidberg valgt at træde ud af bestyrelsen i DAFF.

Grundlaget for Peter udtræden er, at han igen bliver en aktiv del af American Sports Outlet. Efter 2½ år, hvor Peter ikke har været aktiv i forretningen, træder han nu ind og skal være en del af den daglige ledelse. Peter ønsker ikke, at der skal kunne stilles tvivl ved hans interesser i forbundet og sporten. Han vælger derfor at trække sig fra DAFFs bestyrelse, nu hvor han også får en kommerciel interesse som aktiv del af American Sports Outlet.

Formand Michael Brøndum Hansen har taget Peters beslutning til efterretning, og har spurgt 1. suppleant Inge Romsdal om at overtage Peters plads, hvilket Inge har takket ja til.

Suppleanterne deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, så Inge er allerede inde i bestyrelsesarbejdet, og det vil være let for hende at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen vil på sit næste møde d. 8. marts 2018 se på, hvordan de politiske områder skal fordeles.

DAFF vil benytte lejligheden til at takke Peter Hvidberg for det store arbejde i bestyrelsen, og ønsker ham alt muligt held og lykke til fremover.