Forside Amerikansk fodbold Puljer til ansøgninger

Vi har samlet information om 2 puljer, som vil være muligt at søge støtte fra nu, nemlig DIG og DGIs foreningspulje og DIF og Always Sports Camp. Hvis I har brug for et godt råd, så tag endelig fat i os. Denne nyhed er også sendt til alle formænd og kasserer i klubberne.

I får en kort beskrivelse herunder af de to puljer, der er mest relevante for jeres forening.

https://www.dif.dk/da/forening/stoette

DIF og DGI’s foreningspulje

Puljen er åbnet d. 8. marts 2021.

I søger gennem CentraltForeningsRegister (CFR), som er fællesportal for DIF og DGI.

Det er på hjemmesiden medlemstal.dk, hvor I også indberetter medlemstal, der skal søges.

Yderligere info (kopieret fra dif.dk):

Et formål pr ansøgning

Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

Midlerne skal bruges lokalt

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

 

DIF og Always Sports Camp

Denne pulje er tidliger kendt som Always #LikeAGirl Camp.

Puljen er målrettet til piger mellem 12-15 år, da de er sværest at holde i sporten og foreningslivet pga. det stigende pres i skolen.

Der kan ansøges fra d. 1. marts til d. 1. maj 2021.

I kan læse yderligere om campen på DIF’s side:

https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/alwayslikeagirl-camp

Relaterede ARTIKLER