Forside Andet Revideret kampprogram for flag football 2015

DAFF har siden udsendelsen af det oprindelige kampprogram modtaget mange godt input og kommer derfor med denne revideret udgave af kampprogrammet.

Flere klubber nævnte at første spille runde den 10. april var for tidlig – både i forhold til deadline, men også på grund af det kolde forår, som gør at banerne ikke er åbne endnu. Første spille runde bliver derfor 25. – 26. april. DAFF skal naturligvis forholde sig til, hvornår baner åbner og sikre en rettidig udsendelse af kampprogram.

I henhold til udviklingsmøde den 7. marts blev der tilkendegivet fra klubberne, at der gerne måtte spilles på andre dage end de før i tiden låste (FNL – lørdag, alle andre rækker søndag). Dette har nogle klubber dog senere ikke været enig i. I programmet er det forsøgt at bibeholde den gamle tradition, men der er samtidig taget højde for de dage, hvor klubber har ønsket kampfri. Derfor er der i flere række både søndag og lørdage i spil, men som udgangspunkt fastholdes lørdag på FNL og søndag på alle andre rækker på langt de fleste game days.

Ønsket fra klubberne om flere kampe var tilføjet i det oprindelige program. Det har dog ikke været muligt at få det til at gå op med den nu kortere sæson (starter ultimo april),deltagelse i internationale turneringer, her iblandt den danske CustomBowl samt klubbernes generelle ønsker om kampfri. En størstedel af klubberne har ligeledes tilkendegivet, at de ønsker det af Nyhavn udarbejdede forslag med to kampe mod de andre hold i rækken. DAFF har derfor valgt at bibeholde tidligere års format, hvor alle klubber mødes indbyrdes to gange. Dertil håber DAFF, at klubber med ønske og mulighed om flere kampe vil kunne deltage i diverse turneringer i ind og udland.

På udviklingsmødet den 7. marts kom der mange nye gode forslag, og det samme har gjort sig gældende i de input, vi har modtaget de seneste par dage. For at sikre alle kan komme med input, sikre en god tidsplan for udsendelse af kampprogram til 2016 og sikre det bedste kampprogram og format for 2016 vil DAFF allerede nu gerne invitere til to møder om udvikling af turneringen for 2016. Dette vil forgå ved et møde i Aarhus den 22. september 2015 og et møde i Brøndby den 23. september 2015. Tilmelding til møderne kan allerede gøres nu.

DAFF vil igen gerne understrege, at DAFF er til for sporten og dermed til for klubbernes skyld. Vi vil altid gerne lytte til klubberne og sikre, at vi har et tilpasset udbud som samtidig også udvikler sporten. For at kunne dette, er det vigtig at klubberne er til stede ved vores møder. Derudover forpligter dette også DAFF til at indkalde rettidigt, således at der er tid til en sund proces og mulighed for input og planlægning.

DAFF ønsker alle klubber held og lykke i turneringer og ser frem til at diskuterer turneringsplanen for 2016 til september.

 

Se kampdatoer her…