Forside Cheerleading Sæt kryds – Udviklingsmøde i Cheerleading 2023

Vi vil gerne invitere alle cheerleading klubber – både bestyrelse og trænere til årets udviklingsmøde, hvor vi skal se fremad i dansk cheerleading.

Igen i år har vi emner for både trænere og bestyrelse, og der vil være tid til at spare på tværs for både trænere og bestyrelser. Det er et vigtigt element ift. at styrke sammenholdet på tværs af klubberne på både bestyrelses- og trænerniveau.

Cheerleading i Danmark er fortsat i vækst, og har i 2022 oplevet en stigning på 15%. Dette er grundet jeres store arbejde og engagement ude i klubberne. Den gode stime skal vi sikre forsætter!

Med udviklingsmødet ønsker vi at orientere jer om, hvad der rør sig i dansk cheerleading og samtidig få input fra jer klubber i forhold til udvikling af sporten. Derudover giver udviklingsmødet god mulighed for, at I lærer hinanden at kende, vidensdele og udveksle erfaringer klubberne imellem.
Den endelige dagsorden for programmet fremsendes, når vi nærmer os.

Af hensyn til forplejning kræves der tilmelding til udviklingsmødet senest d. 3. juni 2023.

Hvis du ønsker at deltage, så tag endelig fat i din formand eller Udviklingskonsulent Malene Kolmos på mk@daffmail.dk.