Forside Amerikansk fodbold Træner netværksmøder 2018

DAFF  Netværksmøder – Trænere i Amerikansk Fodbold

For at skabe basis for vidensdeling vil DAFF påbegynde en række Netværksmøder for forskellige grupper i alle vores 3 idrætsgrene. I første omgang vil det være for trænere i amerikansk fodbold.

For at skabe en større interesse for trænergerningen i amerikansk fodbold og samtidig give eksisterende trænere nye værktøjer og ideer, oprettes der nu et netværk med mulighed for at trænere kan mødes og diskuterer forskellige aspekter af trænererollen på både taktisk og filosofisk niveau.
Disse netværksmøder vil tage udgangspunkt i et emne som f.eks. offensiv koordinator. Her vil deltagerne kunne gå i detaljer og diskutere hvad denne opgave indeholder

Formål

Formålet med Netværksmøderne er at give trænerne i Danmark et netværk til sparring, udvikling og vidensdeling. Det ønskes at træneren er i fokus og at der skabes en dialog mellem de deltagende trænere.

Netværksmødets opbygning

Tre til fire årlige møder. Hver gang vil en af deltagerne være ordstyrer på mødet.
Ordstyreren vil som udgangspunkt have ansvaret for et mindre oplæg samt at sikre en udbytterig dialog mellem deltagerne.

Teoretisk og Praktisk niveau
Det primære udgangspunkt vil være Senior og U19 niveau, men der er plads til alle trænere der ønsker at deltage.

Praktisk information

DAFF faciliterer lokaler og styrer tilmelding. Men det er vigtigt at pointere, at det er deltagerne der har ansvaret for udbyttet af møderne.

De første  møder vil omhandle koordinator rollen, og så vil emnerne på de efterfølgende blive fundet i samarbejde med deltagerne på netværksmøderne. :

 

Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub

Seneste tilmelding skal ske d. 17. januar for Øst og 24. januar for Vest.

Netværksmødet gennemføres med min. 4 deltagere

Sted og tid

Dato: Onsdag d. 24/01-2018, kl. 19.00 – 22.00 (Københavns området)  Tilmelding: https://daff.nemtilmeld.dk/340/

Dato: Torsdag d. 01/02-2018, kl. 19.00 – 22.00 (Aarhus) Tilmelding: https://daff.nemtilmeld.dk/341/