Forside Cheerleading Tryout til cheerleading-landshold 2018

DAFF ønsker i lighed med 2016 og 2017 at sende et All Girl Premier- og et Coed Premier-landshold til Cheerleading VM 2018 i Orlando, Florida, d. 25-27 april 2018.

Vi har i år en ny situation, hvor vores head coaches, Lina Kogoj og Matjaz Gerbec, ikke befinder sig i Danmark, hvilket giver lidt udfordringer og vi har derfor taget en lidt anden tilgang end sidste år.

Trænerteamet ønsker at komme i gang hurtigst muligt, således vi kan holde samme høje niveau som sidste år, men er samtidig godt klar over, at en kort varsel kan betyde, at der kan være udøvere, der har lagt planer, som ikke kan ændres for den pågældende weekend. Derfor vil der være en tryout 2 for dem, som ikke kan komme til den første tryout, således at vi ikke udelukker nogen fra at komme på landsholdet, hvis de ikke kan komme til tryout 1.

Første tryout er lørdag og søndag den 28. og 29. oktober – og finder sted på BGI. (mere info længere nede)

Trænerteamet håber, at interesserede udøvere vil prioritere tryout højt, og vil gøre deres allerbedste for at deltage – om ikke andet, bare den ene af dagene, således vi kan komme i gang.

Dem der slet ikke kan den 28./29. oktober er ikke udelukkede fra landsholdet, da vi har en tryout 2 i forbindelse med træning den 2./3. december. Hvis man ikke kan den 28./29. oktober skal man kontakte trænerteamet på cheerlandshold2018@daff.dk. Derefter vil der blive lavet en individuel aftale om, hvad der skal til for at komme med den 2./3. december – det kan være video af udvalgte skills eller andet.

Den 19. november, dagen efter JuleCup, er der landsholdstræning med vores danske landstrænereassistenter, og den dag skal dem, der ikke kan den 28./29. oktober, holde åbent således de kan deltage, da den vil kunne indgå som en del af den individuelle aftale.

På denne baggrund vil trænerteamet, i samarbejde med DAFF og Cheerleadingudvalget, gerne invitere til landsholds-tryout

Lørdag den 28. oktober 2017

Søndag den 29. oktober 2017  

Tryout finder begge dage sted på BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld.

Begge dage skal afsættes, da den endelig plan for tryout vil blive lagt, når alle tilmeldinger er på plads – tryout vil i år være noget længere end tidligere, da vi vil bruge tid på at få et mere detaljeret indblik i alle udøvere og derfor vil vi benytte begge dage.

Overnatning ifm. tryout

Vi kan tilbyde overnatning i træningssalen på BGI gratis, hvis man selv medbringer luftmadras, sovepose eller tilsvarende.

Vi kan tilbyde forplejning på BGI for: morgenmad 40 kr. frokost 60 kr. aftensmad 60 kr.

Både overnatning og måltider skal bestilles senest søndag den 22. oktober på mail til cheerlandshold2018@daff.dk hvor også anden kommunikation til vedr. landsholdet kan stiles til.

Betaling for forplejning skal overføres senest søndag den 22. oktober til DAFF-konto med tydelig angivelse af navn.

DAFFs konto – Reg. 2279 konto 5905 869 894

Ansøgning til tryout

For at komme i betragtning til tryout til landsholdet, skal du indsende en kort, skriftlig redegørelse, der beskriver din position, erfaring samt dine stunt- og tumblingskills.

Ansøgningen skal indeholde følgende informationer:

 • Fulde navn (fuldstændig som det står i dit pas)
 • Adresse
 • Fødselsdato og år
 • Klub/Hold
 • Telefonnummer og e-mail
 • Billede (pasfoto)
 • Om du ønsker at stille op til All Girl eller Coed

Vi opfordrer til, at Coed-udøvere stiller op til Coed-landshold, og All Girl udøvere stiller op til All Girl-landshold. På den måde undgås tidskrævende optræning til stunt med anden teknik, end den pågældende udøver har erfaring i. Dog er det muligt at stille op til begge landshold, hvis ønsket.

Krav for deltagelse på landshold

Du vil få udleveret en udøverkontrakt, som skal underskrives inden første landsholdssamling, der overordnet indeholder regler om, hvordan man skal opføre sig på landsholdet, samt:

 • At du er fyldt 15 år eller fylder 15 år i 2018. (født i 2003 eller tidligere)
 • At du kan få et gyldigt ESTA
 • At du har et gyldigt dansk pas
 • At du kan deltage i tryout samt alle planlagte landsholdssamlinger
 • At du er villig til at mødes med din partner/gruppe og træne udenfor de fastlagte weekender
 • At du er aktiv udøver i minimum en national konkurrence inden VM

Der vil efter den 2./3. december 2017 blive udtaget en bruttogruppe, og det endelige hold vil blive fastlagt primo 2018. Vi forventer at afholde første landsholdssamling dagen efter JuleCup den 19. november 2017. Mere info om dato for landsholdssamlinger følger snarest.

Send din redegørelse til cheerlandshold2018@daff.dk senest søndag den 22. oktober 2017.

Landsholdstrænere

Det er det slovenske partnerstuntpar Lina og Matjaz, der for 3. gang i træk er hovedansvarlige for begge landshold, og denne gang er der to danske assistent landstrænere tilknyttet trænerteamet – Mie Høg Hegaard og Cæcilie Tindbæk Steffensen. Det er udelukkende trænerteamets beslutning, hvorvidt du bliver henvist til All Girl eller Coed. Dog vil vi, så vidt det er muligt, forsøge at imødekomme dit ønske. DAFF forbeholder sig i øvrigt retten til kun at deltage ved VM med ENTEN All Girl ELLER Coed, hvis vi mener, at der ikke er talent nok til at opretholde et acceptabelt niveau på begge hold.

Pris

Egenbetalingen for at deltage på landsholdet forventes at være ca. 9000 kr.  I denne pris er inkluderet

 • Træningsfaciliteter
 • Fly t/retur
 • Hotel
 • Konkurrencegebyr
 • Transport til og fra lufthavn og konkurrence
 • Uniform (Uniformen er kun til låns)

Endelig størrelse på egenbetalingen følger så snart vi har alle de nødvendige aftaler på plads.

Der skal dog påregnes en ekstra omkostning til ESTA-godkendelse på ca. USD 15.

Landsholdstræninger

Alt afhængigt af sammensætningen af holdet, vil det bestræbes, at afholde landsholdstræningerne, så de rent geografisk matcher holdene bedst muligt. Omkostninger til transport til og fra landsholdstræninger, samt mad, overnatning mm. afholdes af udøveren.

Forventede træningssamlinger frem mod Verdensmesterskaber 2018 er som følger:

2017

Oktober 28 og 29                     Try-out 1

November 19                            Træning

December 2 og 3                      Try-out 2 / Træning

 

2018

Januar 6 og 7                             Træning

Januar 27 og 28                        Træning

Februar 10 og 11                       Træning

Februar 17 og 18                       Træning

Februar 24 og 25                      Træning

Marts 3 og 4                              Træning

April 8                                         Træning

April 14 og 15                            Træning (generalprøve – vest)

April 21 og 22                           Træning (generalprøve – øst)

April 23                                       Afrejse til VM

Maj 1                                           Ankomst hjem fra VM

 

Relaterede ARTIKLER