Forside Amerikansk fodbold Udbud af Mermaid Bowl og Afsluttende ungdomsstævne

Årets Mermaid Bowl og Afsluttende stævne for U10/ U12/ U14 bringes i udbud.

Se prospekt for Mermaid Bowl og Afsluttende stævne for U10/ U12/ U10 her

 

Ansøgning

De to arrangementer er af lige stor vigtighed for os. Bestyrelsen har dog i 2020 besluttet at åbne op for muligheden for at byde separat på de to arrangementer. Der er således muligt i 2020 at byde på:

  1. Mermaid Bowl og afsluttende stævne samlet.
  2. Mermaid Bowl alene
  3. Afsluttende stævne alene

 

Klubber, der ønsker at være arrangør af ét eller begge arrangementer, skal indsende deres bud/ projektbeskrivelse, hvor arrangementet/ arrangementerne beskriver inkl. budget.

 

Fristen for at indsende bud er tirsdag d. 4. februar 2020. Bestyrelsen ønsker at behandle buddene og træffe afgørelse på sit møde d. 12. februar 2020.