Home A-træner

A-Trænerkursus

Introduktion

Træner A er for den erfarne træner, der har været træner i 5-7 år, og som har arbejdet med trænergerningen på flere niveauer. Træner A har til formål at give træneren yderligere kompetencer inden for trænergerningen med et øget fokus på præstationer og konkurrence. Deltagere på træner A vil bl.a. skulle arbejde med præstationsmiljøer.

Formål

Træner A har til formål at gøre den erfarne træner mere reflekterende omkring sin egen praksis. Dette gøres for at klæde træneren endnu bedre på til arbejdet med målgrupper der arbejder i et præstationsmiljø. Kurset vil forsat tage udgangspunkt i træneres filosofi og hvordan denne spiller sammen med det omkring liggende miljø, herunder fokus på b.la. spiller udvikling, sportspsykologi og træningsoptimering.

For at færdiggøre træner A skal du ligeledes gennemfører DIF T2, samt alle positionstrænerkurser.

Uddannelsens opbygning

Kurset består af en DAFF-del, DIF-del og de resterende positionstrænerkurser. Alle dele skal gennemføres før kurset er bestået. Dette kan gøres inden for en tidsramme af tre år.

OBS! Vi råder dog trænere til at gennemfører DAFF Delen og DIF-delen samme år.

Postionstrænerkurserne kan tages, når det passer træneren og skal ikke nødvendigvis være gennemført inden kursusstart.

Målgruppe

Træner A har som udgangspunkt udelukkende fokus på træneregerning i forbindelse med U19- og seniormandskaber. Det vil derfor være fordelagtigt, at træneren arbejder med minimum en af disse kategorier på dagligt plan. U16, U14, U12 og U10 vil blive berørt i det omfang det giver mening for kursisterne.

E-læring

Inden kursusstart vil kursisterne skulle have gennemført E-læringsmodulet: DAFF A-Trænerkursus.

E-Læringsmaterialet findes her Ie.dif.dk.

Opret en bruger og gå til webshoppen, hvor du finder kurset under Amerikansk fodbold.

 

Kriterier for at tage kurset

Du skal have gennemført DAFF B-Trænerkursus eller det der svarer til. Du kan søge merit ved at sende en mail til ksb@daffmail.dk

 

Tid og sted

Kurset DAFF-del, gennemføres på to weekend fra fredag kl. 18.00 til søndag ca. kl. 12.00.

 

A – Trænerkursus Weekend 1: 10-12. december 2021

A – Trænerkursus Weekend 2: 14-16. januar 2022

 

Kursets DIF- del, gennemføres over to weekender.

Kursets DIF-del, gennemføres over to weekender fra 09.00-18.00 begge dage + E- læring der skal gennemføres før kurset.  DIF Delen er sammenlagt estimeret til 60 timer.

 

Datoer og lokation for DIF-delen vil blive annonceret senere.

 

Lokation for DAFF-delen:

BGI Akademiet,

Gramvej 3, 8783 Hornsyld

 

Pris

Kurset koster 10.000 kr. inklusiv DAFF og DIF-del. Prisen inkluderer alt undervisning, materiale samt kost og logi på DAFF-delen. DIF-delen er uden logi. Kursisten skal sørge for dette.

Prisen inkluderer ikke positionstrænerkurser.

 

Tilmelding         

Tilmeldingsfristen er d. 22. november 2021.

Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes. Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget. Tilmeldingen sker løbende. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

 

Kompetence og Bevis

Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”DAFF A-træner”. Kursisten modtager et A-trænerbevis efter endt forløb. Der er ingen test eller eksamen efter endt kursus. Men den enkelte kursist vil modtage en, en til en evaluering samt skulle en supervisering af en træning.