Home B-træner

B-træner kursus:

Den grundlæggende ide med B-træner kurset, er at det skal kunne tages over en årrække, så træneren kan være 2 år, eller længere, om at fuldføre sin B-træner. Den indeholder en DIF del, DAFF (basis) og DAFF positionskurser.

Eksempel: År 1: tages basisuddannelsen, dvs. DAFF-basis og eventuelle positionskurser man finder relevante for ens trænergerning og DIF elementer. År 2 vil der være mulighed for at supplere med andre positionskurser som man finder tiltalende, hvis disse udbydes. Ellers må man vente til år 3. (se oversigt over positionskurser for bedre overblik)

Udbydes:

DAFF-del lørdag d. 25. – søndag d.26. januar 2020 (Lokation: BGI)

DIF-del (Lokation: Idrættens Hus, søndag den 23/2 fra kl. 9-18)

Formål:

Giver etablerede trænere bredere og bedre fundament at stå på ift. de nutidige og relevante udfordringer indenfor amerikansk fodbold i Danmark. Ydermere skal kursisten udvikle nye kompetencer for at øge kvaliteten i den daglige træning.

Uddannelsen opbygning:

På DAFF basis vil følgende elementer være en del af undervisningen: 7/9/11 mands football og forskellen herpå, taktiske overvejelser af specifikke situationer til kamp og forberedelse herpå, en overbygning på planlægning af: sæsonen/kamp/træning, spilopbygning, erfaringsudveksling med andre kursister.

Når kursisterne selv vælger hvilke positionskurser der har interesse, er det med til at gøre den enkelte træners uddannelse mere unik.

Inden kursisterne kommer på DIF kurset er der et e-læringsmodul de skal have gennemført. E-læringen berør følgende områder: Idrætsskader, børn og unges udvikling, træningslære og trænerrollen. Når kursisterne møder op til den fysiske del, vel nogle af ovenstående områder bliver gennemgået og yderligere forklaret.

Praktiske informationer:

Prisen inkluderer forplejning. Det forventes at trænere deltager aktivt på kurset. Det er obligatorisk at have gennemført e-læringsdelen samt det fysiske fremmøde på hele kurset.

Underviser: Victor Ebsen Andersen

Pris:

DAFF-basis: 4.000 (inkl. DIF kurset)

DAFF-positionskurser: 500 kr. pr. stk.

Tid: DAFF (basis) fremmøde (2x 8 timer) + minimum 3 positionskurser fremmøde 6 timer pr. stk. og e-læring (1-2 timer) // DIF: e-læring (ca. 3-4 timer) og fremmøde (9 timer)

Målgruppe: Til trænere i den mellemstore klub, evt. koordinator på en 1.div klub

Credits der optjenes: 100

Adgangskrav: 200 Credits skal være ’tjent’ før kursisten kan deltage på dette kursus.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.dk/

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle”- princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

 

Tilmeldingsfrist:

D. 17. januar 2020

OBS: Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.

 

Tid og sted

DAFF kursus

D. 25.-26. januar 2020

BGI Akademiet

Gramvej 3

8783 Hornsyld

 

DIF kursus

DIF kursus

D.23. februar 2020

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndbyvester

 

Afbud

Afbud før d. 17. januar 2020 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem 17. januar 2020 og 24. januar 2020 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter d. 24. januar 2020 opkræves 100 pct. af deltagergebyret.