Home DAFF Intro 2018 AFLYST!

Formål
Kursets formål er at give den nye træner indblik i trænergerningen. Kurset er en introduktion til trænergerningen, hvor der lægges vægt på de grundlæggende værktøjer, som en træner har brug for.

Der vil være en gennemgang af de forskellige positioner med tilhørende øvelser, introduktion til taktik og playbook, og meget mere.

Kurset er udelukkende teoretisk.

Uddannelsens opbygning
Kurset foregår over en weekend, som primært består af undervisning med tilhørende gruppearbejde. Det forventes at kursisten er aktiv deltagende.

Teoretisk niveau
Kurset giver træneren en indføring i, hvad det vil sige at være en træner. Træneren skal opnå en bevidsthed om de forskellige træningsprincipper på et grundlæggende niveau.

Undervisere
Thomas Brygmann
John Hansen

Praktisk information
Pris: 2.500 kr. pr. deltager.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 5.000 kr.

Prisen inkluderer kost og logi.

Det forventes at træneren deltager aktivt. Det er obligatorisk at deltage på hele kurset.

Tilmelding
Tilmelding   https://daff.nemtilmeld.dk/334/

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Tilmeldingsfrist: D. 14. februar 2018 – ved tilmelding inden 10. februar 2018 er prisen 2.500 kr. Ved tilmelding efter 10. februar er prisen 3.500 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.

Sted og tid
24. februar – 25. februar 2018

Adresser
Cytellet
Højstrupvej 9
5200 Odense V

Afbud
Afbud før 10. februar 2018 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem 10. februar 2018 og 17. februar opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter 17. februar 2018 opkræves 100 pct. af deltagergebyret.