Home DAFF Niveau 2 2018/2019

Formål

Niveau 2 træneruddannelsen i Amerikansk Fodbold er en træneruddannelse, hvor deltagerne kan udvikle deres idrætsfaglige kompetencer til et højt niveau.

Uddannelsen bygger videre på Niveau 1 og går i dybden med de små detaljer og deres indflydelse på den store helhed.
Trænerne opnår en teoretisk forståelse af, hvordan træning påvirker spillerne, og hvordan træningen kan planlægges til at opnå det optimale resultat.

DAFF Niveau 2 er adgangsgivende til Diplomtræneruddannelsen.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består af en DIF-del (60 lektioner) og en DAFF del (40 lektioner) og afvikles over fem weekender. Se mere om DIF træner 2 her.

DAFF Niveau 2 er en 90 timers uddannelse, hvor deltagerne kan udvikle deres idrætsfaglige kompetencer til et højt niveau.

Uddannelsen bygger videre på Niv 1 og går mere i dybden omkring de små detaljer og deres indflydelse på den store helhed. Trænerne opnår en teoretisk forståelse af, hvordan træning påvirker spillerne, og hvordan træningen kan planlægges til at opnå det optimale resultat.

Der skal forventes en del hjemmarbejde. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Teoretisk og praktisk niveau

DAFF Niveau 2 indeholder blandt andet undervisning i :

 • Trænerollen
 • Playbook
 • Scouting
 • Gameplan
 • Kommunikation
 • Ledelse
 • Kultur og Miljø
 • Mental træning
 • Sæsonplanlægning / Træningsplanlægning

DIFs træner 2 uddannelse (60,5 timer). DIFs T2 indeholder blandt andet undervisning i:

 • Fysisk træning
 • Konditionstræning – aerob og anaerob træning
 • Trænerrollen
 • Styrketræning
 • Ernæring
 • Aldersrelateret træning
 • Tekniktræning
 • Idrætspsykologi
 • Træningsplanlægning

Teoretisk niveau
Uddannelsen giver træneren en dybdegående indføring i, hvad det vil sige at være træner for alle positioner, samt opnå en bevidsthed om de forskellige træningsprincipper på et dybdegående niveau.

Praktisk niveau
Træneren får indblik i den dybdegående sammenhæng mellem træning og taktik. Træneren skal lave sæsonplanlægning, playbooks og teknikmanualer.

Undervisere
Victor Andersen // Kasper Skyum // John Hansen // Brian Simonsen

Praktisk information

Pris for DAFF-medlemmer: 10.000 kr. Prisen inkluderer kost og logi under DAFFs weekender, samt kost i DIFs weekender.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 20.000 kr. Prisen inkluderer kost og logi under DAFFs weekender, samt kost i DIFs weekender.

Det forventes, at træneren deltager aktivt under kurset og i hjemmearbejdet. Der er mødepligt på alle samlingerne.

Sted og tid
DIF week 1: 2.-4. november 2018
DIF week 2. 16.-18. november 2018
DIF week 3: 1.-2. december 2018
DAFF week 1: 25.-27. januar 2019
DAFF week 2: 22.-24. februar 2019

Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Adresser
BGI
Gramvej 3
8783 Hornsyld