Home DAFF U10/U12/U14 Trænerkursus 2020

Formål
Formålet med DAFF U10/U12/U14 Træner kursus, er, at give træneren et bredt indblik i de specielle faktorer, der er i de pågældende årgange, især i forhold til trænerrollen.

Kurset er af 6 timers varighed, eksklusiv pauser, og går i dybden med bl.a.:

  • Særlige forhold ved netop disse aldersgrupper
  • Hvordan træningen kan tilpasses netop disse aldersgrupper, så de føler sig motiveret til træning

Kurset vil også omhandle forældrene og hvordan de indgår i processen, samt trænerrollen og hvad den indebærer.

Kurset er en vekselvirkning mellem teori og praktik.

Teoretisk niveau
Kurset giver træneren en teoretisk indføring i, hvad det vil sige at være træner for målgruppen U10/U12/U14 spillere, samt at give træneren en bevidsthed om de specielle forhold der gør sig gældende.

Praktisk niveau
Træneren får indblik i hvordan teorierne kan indføres i den daglige træning.

Undervisere
Vi arbejder på at finde en underviser

Praktisk information

Tilmeldingsfrist d. 12. februar 2020.

Pris 700 kr.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 1.400 kr.

Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.

Sted og tid

Lørdag d. 22. februar 2020 kl. 9-15

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndbyvester

Søndag d. 23. februar 2020 kl. 9-15

Ceres Arena

Stadion Alle 70

8000 Aarhus

Afbud

Afbud før d. 12. februar 2020 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem d. 12. februar 2020 og d. 18. februar 2020 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter d. 18. februar 2020 opkræves 100 pct. af deltagergebyret.