Home D-træner

D-Trænerkursus

Introduktion

Træner D er for den helt nye og uerfarne træner, der gerne vil introduceres til trænergerningen og sportens indhold. Det kan både være en forælder, en ung spiller eller en helt tredje, der gerne vil hjælpe i klubben. Træner D vil blive skræddersyet til den enkelte målgruppe, så deres primære behov bliver dækket og italesat.

Formål

Kurset har fokus på de pædagogiske overvejelser, du som træner skal have for at lave ”den gode træning”. Du vil blandt andet få viden om det gode træningsmiljø, trænerrollen og træningsprincipper. Derudover vil der være fokus på spillet og træningsopbygning, og med udgangspunkt i vil du lære hvordan du som hjælper kan være med til at understøtte træningen gennem konkrete øvelser og mindset.

Målgruppe

Træner D har primært fokus på udøvere fra målgrupperne Mikro, Mini, Kadet og Development.

E-læring

Inden kursusstart er det fordelagtigt hvis deltageren har taget E-læringsmodulet: DAFF F-Licens.  Modulet givet et overordnet indblik i sporten i form af begreber og termer, samt et simpelt indblik i regler.

E-Læringsmaterialet findes her www.Ie.dif.dk.

Opret en bruger og gå til webshoppen hvor du finder kurset under Amerikansk fodbold.

Kriterier for at tage kurset

Du skal være fyldt 14 år.

Tid og sted

Kurset tager 2- 3 timer og afvikles som udgangspunkt altid i den lokale klub.

Pris og tilmelding

Kurset koster 3000 Kr. og købes af klubben. Klubben kan herefter selv vælge hvor mange deltagere, der kan deltage på kurset. Der er dog et maksimalt antal på 12 personer pr. modul.

Kurset udbydes også i forbindelse med Mikro, Mini, Kadet og Development stævnerne. Her er der primært fokus på forældre og helt nye i sporten. Prisen er her ca. 150 kr. pr. person, Prisen inkluderer alt undervisning og materiale.

Kurset bestilles gennem hos Udviklingskonsulent Kasper Skyum Bolmgren, ksb@daffmail.dk

 

Kompetence og bevis

Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”DAFF D-træner”. Kursisten modtager et D-trænerbevis efter endt forløb.