Home Cheerleading Træneruddannelse Niveau 1

Introduktion

Cheerleading er en relativt ny sport i Danmark. Det er derfor vigtigt at have kompetente trænere, som kender sporten, reglerne og som kan lave inspirerende træning og skabe et sundt, sikkert og lærerigt miljø for udøverne. Alt dette lærer du på Cheerleading træneruddannelse Niveau 1.

Formål

DAFF har udviklet træneruddannelsen sådan, at du som selvstændig træner kan styrke din basisviden, holde dig opdateret om regelændringer, samt følge med i nye og spændende udviklinger i cheerleading verdenen. Men især for at udvikle dig som træner.

Træneruddannelsen Niveau 1 giver dig grundlaget for at sammensætte en målrettet, inspirerende og udbytterig træning samt værktøjer til både den faglige og sociale del af trænerjobbet. Der vil være fokus på progression og basisviden om, hvad man starter med, når man står med en flok nye udøvere.

For at deltage på Cheerleading træneruddannelse Niveau 1 er det et krav, at du har gennemført Cheerleading træneruddannelse Intro. Det er dog muligt at få dispensation, så frem du har tilstrækkelig med viden om og erfaring inden for trænerjobbet.

Uddannelsens opbygning

Cheerleading træneruddannelse Niveau 1 består af to dele og forløber over 2 weekender. DAFF delen retter sig mod level 1-3. Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk undervisning. Husk derfor at medbringe træningstøj og papir og pen.

Teoretisk og praktisk niveau

 DAFF Cheerleading Niveau 1 (21,5 timer):

 • Organisation
 • Opvarmning og grundtræning (cheerleading specifik)
 • Trænerrollen
 • Træningsplanlægning (cheerleading specifik)
 • Regler (level 1-3)
 • Rutineopbygning
 • Motions, stunts og pyramider (level 1-3)
 • Sikkerhed og progression
 • Jumps, tumbling og cheer (level 1-3)

DIFs træner 1 uddannelse (22,5 timer). Se mere om uddannelsen her.

 • Idræt for børn og unge
 • Trænerrollen
 • Fysisk træning
 • Idrætsskader
 • Træningsprogrammer – herunder opvarmning og udstrækning

 Praktisk information

Pris

Pris: 5.000 kr. pr. deltager (ved tilmelding inden 23. august). Prisen inkluderer kost og logi.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 10.000 kr. Prisen inkluderer kost og logi.

Sted og tid

DAFF Cheerleading Niveau 1

Idrætshøjskolen i Århus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov

Fra fredag d. 15. sep. kl. 17.00 til søndag d. 17. sep. kl. 16.00

DIFs træner 1 uddannelse

BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Risskov

Fra lørdag d. 28. okt. kl. 09.00 til søndag d. 29. okt. kl. 17.00

 

Tilmelding
Tilmelding skal ske på: https://daff.nemtilmeld.dk/317/

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag d. 06. september. Ved tilmelding inden 23. august er prisen 5.000 kr. Ved tilmelding efter 23. august 2016 er prisen 6.000 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.