Home Cheerleading Træneruddannelse Niveau 1

Introduktion

Cheerleading er en relativt ny sport i Danmark. Det er derfor vigtigt at have kompetente trænere, som kender sporten, reglerne og som kan lave inspirerende træning og skabe et sundt, sikkert og lærerigt miljø for udøverne. Alt dette lærer du på Cheerleading træneruddannelse Niveau 1.

Formål

DAFF har udviklet træneruddannelsen sådan, at du som selvstændig træner kan styrke din basisviden, holde dig opdateret om regelændringer, samt følge med i nye og spændende udviklinger i cheerleading verdenen. Derudover er der selvfølgelig fokus på at udvikle dig som træner.

Niveau 1 giver dig grundlaget for at sammensætte en målrettet, inspirerende og udbytterig træning samt værktøjer til både den faglige og sociale del af trænerjobbet. Der vil være fokus på progression og basisviden om hvordan man bygger en træning op, når man står med en flok nye udøvere.

For at deltage på Cheerleading træneruddannelse Niveau 1 er det et krav, at du har gennemført Cheerleading træneruddannelse Intro. Det er dog muligt at få dispensation, så frem du har tilstrækkelig med viden om og erfaring inden for trænerjobbet.

Uddannelsens opbygning

Cheerleading træneruddannelse Niveau 1 består af tre dele og forløber over 1 weekend og to endagsarrangementer. DAFF-delen har fokus på level 1-3.  Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk undervisning. Husk derfor at medbringe træningstøj og papir og pen.

Teoretisk og praktisk niveau

DAFF Cheerleading Niveau 1 (21,5 timer):

 • Organisation
 • Opvarmning og grundtræning (cheerleading specifik)
 • Trænerrollen
 • Træningsplanlægning (cheerleading specifik)
 • Regler
 • Rutineopbygning
 • Motions, stunts og pyramider (level 1-3)
 • Sikkerhed og progression
 • Jumps, tumbling og cheer (level 1-3)

DIFs træner 1 uddannelse (22,5 timer). Se mere om uddannelsen her.

 • Idræt for børn og unge
 • Trænerrollen
 • Fysisk træning
 • Idrætsskader
 • Træningsprogrammer – herunder opvarmning og udstrækning

Cheer workshop

Som noget nyt afholdes en workshop i forbindelse med Niveau 1 uddannelsen. Det vil være en praksisorienteret dag, hvor der vil være workshops i tumbling, cheer, toss og stunts.

Workshoppen er inkluderet i prisen på Niveau 1, men har man gennemført Niveau 1 i tidligere år, kan denne workshoptilkøbes, hvis man har behov for ny inspiration. Overnatning i forbindelse med DIFs Træner 1 og Cheer workshop er egenfinansieret.

Pris

Pris: 5.000 kr. pr. deltager ved tidlig tilmelding. Prisen inkluderer kost og logi. Dog skal overnatning i forbindelse med DIFs træner 1 og Cheer workshop selv betales.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 10.000 kr. Prisen inkluderer kost og logi.

Det forventes, at kursisten deltager aktivt under kurset.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på: www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Tilmeldingsfristen er d. 29. august 2020. Ved tilmelding inden d. 23. august er prisen 5.000 kr.

Ved tilmelding efter d. 23. august er prisen 6.000 kr. /12.000 kr. for ikke-medlemmer.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle”-princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Sted og tid

DAFF Cheerleading Niveau 1 (obligatorisk)

Lørdag d. 5. september til søndag d. 6. september.
BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld

DIFs træner 1 uddannelse (obligatorisk)
Lørdag d. 19. september 2020 kl. 9.00 til kl. 18.00. Info om lokation kommer senere.

Cheer workshop (obligatorisk)
Søndag d. 20. september 2020 kl. 10.00-17.00
Info om lokation kommer senere.

Regelkursus (valgfri)
Vest: Lørdag d. 3. oktober, Aarhus-området
Øst: Søndag d. 4. oktober, Københavnsområdet

Regelkurset er valgfrit, men har man ikke taget kurset på et tidligere tidspunkt, opfordres kursisten meget til at deltage. Der er placeret et kursus i både øst og vest for at mindske transporten.