Home Cheerleading Træneruddannelse Niveau 1

INTRODUKTION
Cheerleading er en relativt ny sport i Danmark. Det er derfor vigtigt at have kompetente trænere, som kender sporten, reglerne og som kan lave inspirerende træning og skabe et sundt, sikkert og lærerigt miljø for udøverne. Alt dette lærer du på Cheerleading træneruddannelse Niveau 1.

FORMÅL
DAFF har udviklet træneruddannelsen sådan, at du som selvstændig træner kan styrke din basisviden, holde dig opdateret om regelændringer, samt følge med i den spændende udvikling, der sker i cheerleading verdenen. Derudover er der selvfølgelig fokus på at udvikle dig som træner.
Niveau 1 giver dig grundlaget for at sammensætte en målrettet, inspirerende og udbytterig træning samt værktøjer til både den faglige og sociale del af trænerjobbet. Der vil være fokus på progression og basisviden om, hvordan man bygger en træning op, når man står med en flok nye udøvere.
For at deltage på Cheerleading træneruddannelse Niveau 1 er det et krav, at du har gennemført Cheerleading træneruddannelse Intro. Det er dog muligt at få dispensation, såfremt du har tilstrækkelig med viden om og erfaring inden for trænerjobbet.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Cheerleading træneruddannelse Niveau 1 består af to dele og forløber over 1 weekend og et endagsarrangement.
Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk undervisning. Husk derfor at medbringe træningstøj, papir og pen.

PRIS
Pris: 5.000 kr. pr. deltager ved tidlig tilmelding. Prisen inkluderer kost og logi. Dog skal overnatning i forbindelse med DIFs træner 1 selv betales.
Pris for ikke DAFF-medlemmer: 10.000 kr. Prisen inkluderer kost og logi.
Det forventes, at kursisten deltager aktivt under kurset.

TILMELDING
Tilmelding skal ske på:
www.daff.nemtilmeld.dk
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

TEORETISK OG PRAKTISK NIVEAU
DAFF Cheerleading Niveau 1 (21,5 timer):
• Organisation
• Opvarmning og grundtræning (cheerleading specifikt)
• Trænerrollen
• Træningsplanlægning (cheerleading specifik)
• Regler
• Rutineopbygning
• Motions, stunts og pyramider
• Sikkerhed og progression
• Jumps, tumbling og cheer

DIFs Træner 1 uddannelse (22,5 timer):
• Idræt for børn og unge
• Trænerrollen
• Fysisk træning
• Idrætsskader
• Træningsprogrammer – herunder opvarmning og udstrækning
Overnatning i forbindelse med Træner 1 er for egen regning.

CHEER WORKSHOP
Som en del af uddannelse afholdes en workshop i forbindelse med Niveau 1 uddannelsen. Det vil være en praksisorienteret dag, hvor der vil være workshops i tumbling, cheer, toss og stunts.
Workshoppen er inkluderet i prisen på Niveau 1, men har man gennemført Niveau 1 i tidligere år, kan denne workshop tilkøbes, hvis man har behov for ny inspiration.
Cheer workshop indgår i DAFF Cheerleading niveau 1.

TID OG STED

DAFF Cheerleading Niveau 1 (obligatorisk) 

Fredag d. 16. september til søndag d. 18. september 2022.BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld

DIFs træner 1 uddannelse (obligatorisk) 

Lørdag d. 1. oktober 2022 kl. 9.00 til kl. 18.00. Info om lokation kommer senere.

Regelkursus (valgfri)Vest: Lørdag d. 8. oktober 2022. Lokation følger.

Øst: Søndag d. 9. oktober 2022. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Regelkurset er valgfrit, men har man ikke taget kurset på et tidligere tidspunkt, opfordres kursisten meget til at deltage. Der er placeret et kursus i både øst og vest for at mindske transporten.