Home Cheerleading Regelkursus

Formål

Regelkurset har til formål at give kursisten et grundlæggende indblik i DAFFs konkurrenceregler således, at kursisten bliver i stand til, på grundlæggende niveau at nedbryde en skill-sekvens, analysere denne og via regelmetode fastlægge om de enkelte skills er lovlige eller ej.

Kurset henvender sig til trænere/hjælpetrænere med et grundlæggende kendskab til Cheerleading.

 

Kursets opbygning

Kurset er et endags kursus, som består af teoretisk undervisning. Husk derfor at medbringe computer, papir og pen. Det forventes, at du som kursist er aktiv deltagende.

Indhold

Regelkurset starter med en gennemgang af de basale definitioner, som anvendes i konkurrencereglerne. Dernæst følger en gennemgang af samtlige konkurrenceregler, fra level 1 til level 6, med løbende debat og afklaring.

Der undervises i DAFF’s gældende konkurrenceregler for Cheerleading samt i en række forskellige videoeksempler.

 

Praktisk information

Pris

Pris for DAFF medlemmer: 900 kr. (inklusiv frokost)

Pris for ikke DAFF medlemmer: 1800 kr. (inklusiv frokost)

 

Tilmelding

Tilmelding skal ske på: www.daff.nemtilmeld.dk.

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Tilmeldingsfristen er d. 11. september 2018. Ved tilmelding inden d. 3. september 2018 er prisen 900 kr. Ved tilmelding efter d. 3. september er prisen 1400 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

 

Tid og sted

Vest: Lørdag d. 22. september 2018 Ceres Arena, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C
Øst: Søndag d. 23. september 2018 Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup