Home Cheerleading Regelkursus

FORMÅL
Regelkursus har til formål at give kursisten et grundlæggende indblik i DAFFs konkurrenceregler således, at kursisten bliver i stand til, på grundlæggende niveau at nedbryde en skill-sekvens, analysere denne og via regelmetode fastlægge om de enkelte skills er lovlige eller ej.
Kurset henvender sig til trænere/hjælpetrænere med et grundlæggende kendskab til cheerleading.

KURSETS OPBYGNING
Kurset er et endagskursus, som består af teoretisk undervisning. Husk derfor at medbringe computer, papir og pen. Det forventes, at du som kursist er aktiv deltagende.
Regelkurset starter med en gennemgang af de basale definitioner, som anvendes i konkurrencereglerne. Dernæst følger en gennemgang af samtlige konkurrenceregler, fra level 1 til level 6, men løbende debat og
afklaring.

PRIS
Pris: 450 kr. pr. deltager. Prisen er inklusiv frokost.
Pris for ikke DAFF-medlemmer: 900 kr.

TILMELDING
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.
Tilmeldingfristen er d. 4. oktober 2021.
Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.
Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

TID OG STED
Vest: Lørdag d. 9. oktober 2021. Lokation følger.
Øst: Søndag d. 10. oktober 2021. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.