Home Cheerleading Regelkursus

Formål

Regelkurset har til formål at give kursisten et grundlæggende indblik i DAFFs konkurrenceregler således, at kursisten bliver i stand til, på grundlæggende niveau at nedbryde en skill-sekvens, analysere denne og via regelmetode fastlægge om de enkelte skills er lovlige eller ej.

Kurset henvender sig til trænere/hjælpetrænere med et grundlæggende kendskab til Cheerleading.

Kursets opbygning

Kurset er et endags kursus, som består af teoretisk undervisning. Husk derfor at medbringe computer, papir og pen. Det forventes, at du som kursist er aktiv deltagende.

Indhold

Regelkurset starter med en gennemgang af de basale definitioner, som anvendes i konkurrencereglerne. Dernæst følger en gennemgang af samtlige konkurrenceregler, fra level 1 til level 6, med løbende debat og afklaring.

Der undervises i DAFF’s gældende konkurrenceregler for Cheerleading samt i en række forskellige videoeksempler.

 

Praktisk information

Pris

Pris: 3500 kr. pr. kursus. Det anbefales at antallet ikke overstiger 20 personer for at få mest mulig ud af kurset.

Tilmelding

For at købe et kursus kontaktes Malene på mk@daffmail.dk, og der findes i fællesskab en dato med underviseren. For at undgå at afholde for mange kurser i Øst og Vest anbefales det, at flere klubber går sammen om kurset.

Tid og sted

Tidspunktet aftales mellem klub og underviser. Klubben står for at stille lokale og forplejning til rådighed. Kurset tager ca. 7 timer, og skal derfor afholdes en lørdag eller søndag.