Home Cheerleading Regelkursus

Formål

Regelkurset har til formål at give kursisten et grundlæggende indblik i DAFFs konkurrenceregler således, at kursisten bliver i stand til, på grundlæggende niveau at nedbryde en skill-sekvens, analysere denne og via regelmetode fastlægge om de enkelte skills er lovlige eller ej.

Kurset henvender sig til trænere/hjælpetrænere med et grundlæggende kendskab til Cheerleading.

Kursets opbygning

Kurset er et endags kursus, som består af teoretisk undervisning. Husk derfor at medbringe computer, papir og pen. Det forventes, at du som kursist er aktiv deltagende.

Indhold

Regelkurset starter med en gennemgang af de basale definitioner, som anvendes i konkurrencereglerne. Dernæst følger en gennemgang af samtlige konkurrenceregler, fra level 1 til level 6, men løbende debat og afklaring.

Pris

Pris: 900 kr. pr. deltager. Prisen inklusiv frokost. Pris for ikke DAFF-medlemmer: 1800 kr.

Tilmelding

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes. Tilmeldingfristen er d. 26. september 2020.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Tid og sted

Vest: Lørdag d. 3. oktober 2020, Ceres Arena, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C
Øst: Søndag d. 4. oktober 2020 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby