Home Cheerleading Træneruddannelse Niveau 2

INTRODUKTION
Cheerleading træneruddannelse Niveau 2 retter sig mod selvstændige trænere, der ønsker at udvikle sig i rollen som træner. På uddannelsen vil der være fokus på, at du som træner skal lære at være reflekteret og kunne begrunde de valg, du foretager i trænerrollen på baggrund af den viden og indsigt, du får på uddannelsen. Uddannelsen retter sig mod personer, der har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen.

FORMÅL
Træneruddannelsen Niveau 2 giver dig redskaberne til at være træner på højt plan. Dog er uddannelsen relevant for alle trænere uanset levels, da den giver træneren et mere indgående kendskab til de faktorer, der er på spil for udøverne i forskellige aldersgrupper, både teknisk, mentalt og socialt. Dette kaldes aldersrelateret træningskoncept, og efter uddannelsen vil træneren have viden om hvordan, og hvorfor det er vigtigt, at undervisningen tilpasses den enkelte aldersgruppe.
For at deltage på Cheerleading træneruddannelse Niveau 2 er det et krav, at du har gennemført Cheerleading træneruddannelse Niveau 1. Du kan ikke tage Niveau 1 og Niveau 2 i samme sæson.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen består af en DAFF-del, regelkursus og en DIF-del. DIF-delen er en Træner 2 uddannelse som gennemgår emner indenfor den generelle trænergerning.
DIFs Træner 2 består af en del e-læring som skal tages inden fremmøde til første weekend. Emner på Træner 2 er bl.a. teknisk træning, bevægelsesanalyse, fysiologi, træningsmiljø og idrætsskader.
OBS! Ønsker man at tage Niveau 2, skal man have deltaget i de 7 onlinekurser, der har ligget i foråret.

TEORETISK OG PRAKTISK NIVEAU
DAFF Cheerleading Niveau 2 Indeholder bl.a. undervsining i:
• Fastholdelse og rekruttering af medlemmer
• Trænerrollen
• Regler
• Kultur og etik
• Mental træning
• Rutineopbygning
• Toss, stunts og pyramider
• Tumbling

DIFs Træner 2 uddannelse:
DIFs T2 består af både e-læring og teoretisk undervisning.
Emner på T2 er:
• Teknisk træning
• Alderssvarende motorisk træning
• Bevægelsesanalyse
• Fysiologi
• Ernæring
• Træningsmiljø
• Idrætsskader

TID OG STED
DAFF Niveau 2 (obligatorisk):
D. 17.-19. september på BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld
Træner 2 (obligatorisk):
Datoer følger.
Regelkursus (valgfri):
Vest: Lørdag d. 9. oktober 2021. Lokation følger.
Øst: Søndag d. 10. oktober 2021. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
Regelkurset er valgfrit, men har man ikke taget kurset på et tidligere tidspunkt, opfordres kursisten meget til at deltage. Der er placeret et kursus i både øst og vest for at mindske transporten.

PRIS OG TILMELDING
Pris: 8.000 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer alt undervisning, materiale samt kost og logi i de obligatoriske weekender. I prisen ligger DIFs Træner 2 samt overnatning i forbindelse med dette, hvilket har en værdi af 6.500 kr.
Det forventes, at kursisten deltager aktivt under kurset.
Tilmelding sker på www.daff.nemtilmeld.dk.
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.
Tilmeldingsfristen er d. 29. august 2021.
Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.