Home Cheerleading Træneruddannelse Niveau 2

Introduktion

Cheerleading træneruddannelse niveau 2 retter sig mod selvstændige trænere, der ønsker at udvikle sig i rollen som træner. På uddannelsen vil der fokus på, at du som træner skal lære at være reflekteret og kunne begrunde de valg, du foretager i trænerrollen på baggrund af den viden og indsigt, du får på uddannelsen. Uddannelsen retter sig mod personer, der har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificerer deres kompetencer inden for trænergerningen.

Formål

Træneruddannelsen niveau 2 giver dig redskaberne til at være træner på højt plan. På uddannelsen vil der være fokus på, at du nu har at gøre med udøvere på level 4-6, og hvad det kræver både teknisk, mentalt og socialt. Der vil blandt andet være en del fokus på forberedelse og deltagelse i konkurrencer.

For at deltage på Cheerleading træneruddannelse Niveau 2 er det et krav, at du har gennemført Cheerleading træneruddannelse Niveau 1.

Uddannelsens opbygning

Niveau 2 træneruddannelsen består af tre dele og forløber over 5 weekender.

 • Første weekend er 1 af 3 af DIFs T2 træneruddannelse.
 • Anden weekend er DAFFs træneruddannelse.
 • De sidste to weekender er DIFs T2 træneruddannelse.
 • Der vil i januar være en camp, hvor kursusdeltagerne skal undervise, hvilket er et led i uddannelsen.

Teoretisk og praktisk niveau

DAFF Cheerleading niveau 2 (23,5 timer). Indeholder blandt andet undervisning i:

 • Bredde/ eliteudfordringen
 • Fastholdelse og rekruttering af medlemmer
 • Trænerrollen
 • Regler (level 4-6)
 • Tryouts og holdsammensætning
 • Kultur og etik
 • Mental træning (cheerleading specifikt)
 • Rutineopbygning
 • Toss, stunts og pyramider (level 4-6)
 • Tumbling (level 4-6)

DIFs træner 2 uddannelse (60,5 timer). DIFs T2 indeholder blandt andet undervisning i:

 • Fysisk træning
 • Konditionstræning – aerob og anaerob træning
 • Trænerrollen
 • Styrketræning
 • Ernæring
 • Aldersrelateret træning
 • Tekniktræning
 • Idrætspsykologi
 • Træningsplanlægning

DAFF Cheerleading Camp

 • Planlægning og undervisning af deltagere (2 timer) på campen samt evaluering.

 

Praktisk information

Pris 

Pris: 10.000 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer kost og logi.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 20.000 kr. Prisen inkluderer kost og logi.

Det forventes, at kursisten deltager aktivt under kurset.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på: daff.nemtilmeld.dk

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 6. september. Ved tilmelding inden d. 23. august er prisen 10.000 kr. Ved tilmelding efter d. 23. august er prisen 11.000 kr. 

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Sted og tid

DAFF Cheerleading Niveau 2

Idrætshøjskolen i Århus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov

Fra fredag d. 6. oktober. kl. 17.00 til søndag d. 8. oktober. kl. 17.00

DIFs træner 2 uddannelse

Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg

 • Fra fredag d. 15. september. kl. 17.00 til søndag d. 17. september. kl. 16.00
 • Fra lørdag d. 25. november kl. 09.00 til søndag d. 26. november kl. 17.00.

BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld

 • Fra fredag d. 25. nov. kl. 17 til søndag d. 27. november kl. 16.

DAFF Camp

Sted: Endnu ikke afklaret

Lørdag d. 20. januar til søndag d. 21. januar. 2018

     
Afbud før 06. september 2017 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem 6. september og 13. september 2017 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter 13. septebmer 2017 opkræves 100 pct. af deltagergebyret.