Home Cheerleading Træneruddannelse Niveau 2

Introduktion

Cheerleading træneruddannelse niveau 2 retter sig mod selvstændige trænere, der ønsker at udvikle sig i rollen som træner. På uddannelsen vil der fokus på, at du som træner skal lære at være reflekteret og kunne begrunde de valg, du foretager i trænerrollen på baggrund af den viden og indsigt, du får på uddannelsen. Uddannelsen retter sig mod personer, der har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificerer deres kompetencer inden for trænergerningen.

Formål

Træneruddannelsen niveau 2 giver dig redskaberne til at være træner på højt plan. På uddannelsen vil der være fokus på, at du nu har at gøre med udøvere på level 4-6, og hvad det kræver både teknisk, mentalt og socialt. Der vil blandt andet være en del fokus på forberedelse og deltagelse i konkurrencer.

For at deltage på Cheerleading træneruddannelse Niveau 2 er det et krav, at du har gennemført Cheerleading træneruddannelse Niveau 1.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af en DAFF-del, praktisk dag, regelkursus og en DIF-del. DIF-delen er en Træner 2 uddannelse som gennemgår emner indenfor den generelle trænergerning. DIFs Træner 2 består af en del e-læring som skal tages inden fremmøde til første weekend. Emner på Træner 2 er bl.a. teknisk træning, bevægelsesanalyse, fysiologi, træningsmiljø og idrætsskader.

Teoretisk og praktisk niveau

DAFF Cheerleading Niveau 2

Indeholder bl.a. undervsining i:

 • Fastholdelse og rekruttering af medlemmer
 • Trænerrollen
 • Regler
 • Kultur og etik
 • Mental træning
 • Rutineopbygning
 • Toss, stunts og pyramider
 • Tumbling

DIFs Træner 2 uddannelse DIFs T2 består af både e-læring og teoretisk undervisning. Emner på T2 er:

 • Teknisk træning
 • Alderssvarende motorisk træning
 • Bevægelsesanalyse
 • Fysiologi
 • Ernæring
 • Træningsmiljø
 • Idrætsskader

Tid og sted

DAFF Niveau 2 (obligatorisk)
D. 4. – 6. september på BGI Akademiet, Hornsyld

Træner 2 (obligatorisk):
D. 31. oktober til 1. november i Idrættens Hus, 2605 Brøndby.
D. 28.-29. november i Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Praktisk dag (obligatorisk):
Søndag d. 20. september i København. Mere info om lokation følger.

Regelkursus (valgfri):
Vest: Lørdag d. 3. oktober, Aarhus-området
Øst: Søndag d. 4. oktober, Københavnsområdet

Regelkurset er valgfrit, men har man ikke taget kurset på et tidligere tidspunkt, opfordres kursisten meget til at deltage. Der er placeret et kursus i både øst og vest for at mindske transporten.

Pris og tilmelding

Pris: 10.000 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer alt undervisning, materiale samt kost og logi i de obligatoriske weekender. I prisen ligger DIFs Træner 2 samt overnatning i forbindelse med dette, hvilket har en værdi af 6.500 kr. Det forventes, at kursisten deltager aktivt under kurset.

Tilmelding sker på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Tilmeldingsfristen er d. 16. august 2020. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.