Home CheerSport

FORMÅL

CheerSport er et helt nyt koncept som består af en række aktivitetskort, som træningen tager udgangspunkt i. Derudover er konkurrencefokus fjernet og fokus er, at cheerleading skal være sjovt, og en sport alle kan være med på. Idéen med konceptet er at gøre cheerleading let tilgængeligt for både træner og udøver. 

Konceptet skal tænkes som inspiration og kan modificeres efter træner og udøvers ønsker og behov. 

Uddannelse i konceptet sker i den enkelte klub, hvor alle aktiviteter fra konceptet gennemgås. Konceptet tager udgangspunkt i et begynderniveau, hvilket gør det anvendeligt til begyndere indenfor alle målgrupper. 

KURSETS OPBYGNING

Kurset er et halvdags-kursus, som er en kombination af både teoretisk og praktisk undervisning. Husk derfor at medbringe træningstøj, papir og pen. Det forventes, at du som kursist er aktiv deltagende. 

INDHOLD

Undervisningen vil tage udgangspunkt i de tilhørende aktivitetskort, så underviseren bliver helt tryg i at bruge disse i undervisningen. Derudover får kursisten viden indenfor følgende områder:

Introduktion til cheerleading og brugen af sportslige termer 

Trænerrollen 

Træningsopbygning

Brugen af aktivitetskortene for konceptet

Sikkerhed og spotting ved tumbling og stunting

TILMELDING

Kontakt Malene Kolmos ved ønske om kurset i jeres klub eller på jeres skole. Kontaktinfo: mk@daffmail.dk. 

Prisen afhænger af antal deltagere. 

TID OG STED

Kurset afholdes i jeres klub enten en aften eller en weekend.