Home Cheerleading Træneruddannelse Intro

FORMÅL
Cheerleading træneruddannelse Intro er for dig, der har lysten til at blive hjælpetræner for et cheerleadinghold eller er helt ny i trænerjobbet.
Kurset klæder dig på til at kunne begå dig i cheerleading verdenen, da du bliver sat grundigt ind i kulturen og de begreber, der anvendes. Endvidere lærer du at anvende de basale teknikker samt lærer om vigtigheden
af korrekt sikkerhed og spotting.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Kurset er et endagskursus, som primært består af teoretisk undervisning. Der vil dog også være en mindre praktisk del.
Husk derfor at medbringe træningstøj, papir og pen. Det forventes, at du som kursist er aktiv deltagende.
På kurset opnår du viden inden for følgende områder:

TEORETISK NIVEAU
På kurset opnår du som kursist viden inden for følgende områder:
• Introduktion til cheerleading – kultur og begreber
• Trænerrollen
• Sikkerhed og spotting
• Basisteknik
• Træningsopbygning

PRIS
Pris for DAFF medlemmer: 1.000 kr. (inklusiv frokost)
Pris for ikke-DAFF medlemmer: 2.000 kr. (inklusiv frokost)

TILMELDING
Tilmelding skal ske på:
www.daff.nemtilmeld.dk
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.
Sidste tilmeldingsfrist er d. 23. august 2021.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.
Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset,hvis der ikke er nok tilmeldte.

TID OG STED

Vest: Søndag d. 28. august 2022 – lokation følger 
Underviser: Dinah Pedersen 

Øst: Søndag d. 28. august 2022, Skovgårdsskolen, Skovgårdsvej 56, 2920 
Underviser: Gerardo Redondo