Home Online trænerkurser

Vi giver nu alle danske cheerleading trænere mulighed for at dygtiggøre sig helt GRATIS i en tid, hvor vi alle venter på at komme tilbage i hallen. Derfor ser vi en unik mulighed for at give vores danske trænere en masse nye viden som de kan tage med ud i hallerne, når vi åbner op.

Kurserne er for alle! Det skal dog siges, at der er tale om Cheerleading Træner niveau 2 materiale, som vil være komplekst materiale.

Planlægger man at tage Cheerleading TrænerNiveau 2 i efteråret skal alle 7 moduler gennemføres.

7 moduler – mandatorisk for niveau 2

8. marts kl. 18 – Aldersrelateret træning

Aldersrelateret træning handler om at skabe træning, der udvikler børn og unge ud fra det niveau de er på både fysisk og mentalt. For at vi kan fastholde udøverne længst muligt i sporten er det vigtigt at have kendskab til det, der gør sig gældende for forskellige målgrupper. Det kan lyde simpelt, at børn og unge ikke skal trænes ens, men det er et komplekst emne.

Principperne bag aldersrelateret træning er gennemgående for alle de kommende moduler, så ønsker man at tage et eller flere af de resterende moduler er det en god idé at deltage i dette først.

23. marts kl. 18 – Bredde vs. Elite + Kropsdyrkelse og kropsidealer

Vi dykker ned i bredde- og elitebegrebet og stiller skarpt på de to begrebers forskelle samt deres afhængighedsforhold. Vi stiller spørgsmålstegn ved, hvad der definerer bredde- og eliteklubber/hold og tager et kig på de faktorer, der er med til at definere det.

I samme omgang skal vi tale om kropsdyrkelse og kropsidealer i sportens verden. Yderligere skal vi tale om kost og hydrering, alkohol, rygning og doping. Som træner er det vigtigt at have kendskab til de nævnte emner og vide hvordan man skal arbejde med områderne.

7. april kl. 18 – Mentaltræning

Sportspsykologi og mentaltræning er et område indenfor idrættens verden, der har udviklet sig meget over de seneste år. Mentaltræning er gået fra at være et fokusområde særlig på eliteniveau til at være for alle. Derudover er fokus i sportspsykologien gået fra tidligere alene at handle om at præstere, til i dag at omfavne udøvernes læring, udvikling og trivsel. Der er muligt at arbejde med sportspsykologi i alle aldre og det vil vi arbejde med i dette modu

22. april kl. 18 – Rutineopbygning

Vi stræber alle efter en fejlfri rutine, hvor alle kravene til elementer er opfyldt i dommernes scoresheet. Fokus i aften vil være koreografi og hvordan dette bruges til at vise dit hold frem fra sin bedste side. Vi gennemgår tips og tricks for både dig som trænere, men også for dine udøvere. Underviser: Carina Castro

3. maj kl. 18 – Fysisk træning og idrætsskader

Cheerleading er en sportsgren, der stiller store fysiske krav til kroppen både indenfor kondition og styrke. En nedprioritering af udøvernes fysik vil påvirke gennemførsel af en rutine samt øge risikoen for skader. Vi skal arbejde med energiomsætningsformer, styrketræning og restitution.

Idrætsskader er noget vi meget gerne vil have så lidt som muligt af i cheerleading. Idrætsskader kan opstå som traumatiske- og overbelastningsskader. Vi vil arbejde med forebyggelse af idrætsskader, samt genoptræning, når skaden er sket.

18. maj kl. 18 – Rekruttering og fastholdelse + Holdsammensætning

Rekruttering og fastholdelse er emner der altid optager os som træner, da der er interesse i at få nye udøvere og samtidig beholde de eksisterende. I dette modul kigger vi på konkrete rekrutteringstiltag, og de barrierer der kan opstå i rekrutteringen. Når vi så har udøverne, vil vi gerne beholde dem! Derfor dykker vi ned i konkrete motivationsfaktorer for forskellige aldersgrupper, så vi kan målrette træningen derefter.

Holdsammensætning kan foregå på mange forskellige måder. Derfor kommer vi med bud på forskellige former for holdsammensætning og holdudtagelser, samt hvilke parametre vi skal man skal gøre det ud fra.

2. juni kl. 18 – Trænerrollen

Relationen mellem træner og udøver er afgørende for udviklingen og læringen hos den enkelte udøver. Vi skal tale om balancen mellem at være personlig og privat og så gennemgår vi fire niveauer som det forventes, at træneren kan beherske – det faglige niveau, det organisatoriske niveau, det personlige niveau og det relationelle niveau. Forventningen til trænerens kompetencer på de fire niveauer er forskellige af hvilken aldersgruppe man træner.

 

Tilmelding

Hvis det lyder som noget du har lyst til, så kan du tilmelde dig lige her: https://daff.nemtilmeld.dk/category/onlinekurser2021/