Home CheerSport

Formål

CheerSport er et helt nyt koncept som består af en række aktivitetskort, som træningen tager udgangspunkt i. Derudover er konkurrencefokus fjernet og fokus er, at cheerleading skal være sjovt og en sport alle kan være med på. Idéen med konceptet er at gøre cheerleading let tilgængeligt for både træner og udøver. Konceptet skal tænkes som inspiration og kan modificeres efter træner og udøvers ønsker og behov. På kursusdagen uddannes kursisten i konceptet og kommer igennem alle aktiviteter fra konceptet. Konceptet tager udgangspunkt i et begynderniveau, hvilket gør det anvendeligt til begyndere på alle målgrupper. 

Kursets opbygning

Kurset er et endagskursus, som er en kombination af både teoretisk og praktisk undervisning. Husk derfor at medbringe træningstøj og papir og pen. Det forventes, at du som kursist er aktiv deltagende. 

Indhold

Undervisningen vil tage udgangspunkt i de tilhørende aktivitetskort, så underviseren bliver helt tryg i at bruge disse i undervisningen. Derudover får kursisten viden indenfor følgende områder:

Introduktion til cheerleading og brugen af sportslige termer 

  • Trænerrollen 
  • Træningsopbygning
  • Brugen af aktivitetskortene for konceptet
  • Sikkerhed og spotting ved tumbling og stunting

Pris – opstartspris!!

Pris: 450 kr. pr. deltager. Prisen inklusiv frokost. Pris for ikke DAFF-medlemmer: 900 kr. 

Denne uddannelse udbydes til en meget lav pris i år, da det er første gang den udbydes. Med i prisen får hver kursist deres egne kort som har en værdi af 300 kr.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på:www.daff.nemtilmeld.dk

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Tilmeldingsfristen er d. 16. september 2020. 

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” -princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Tid og sted

Vest: D. 26. eller 27. september 2020. Nærmere info følger. 
Øst: D. 26. eller 27. september 2020. Nærmere info følger. 

Så snart lokation og dato er helt fastlagt vil dette blive opdateret på Nemtilmeld.