Home DAFF Intro

Formål
Kursets formål er at give den nye træner indblik i trænergerningen. Kurset er en introduktion til trænergerningen, hvor der lægges vægt på de grundlæggende værktøjer, som en træner har brug for.

Der vil være en gennemgang af de forskellige positioner med tilhørende øvelser, introduktion til taktik og playbook, og meget mere.

Kurset er udelukkende teoretisk.

Uddannelsens opbygning
Kurset foregår over en weekend, som primært består af undervisning med tilhørende gruppearbejde. Det forventes at kursisten er aktiv deltagende.

Teoretisk niveau
Kurset giver træneren en indføring i, hvad det vil sige at være en træner. Træneren skal opnå en bevidsthed om de forskellige træningsprincipper på et grundlæggende niveau.

Undervisere
Thomas Brygmann
John Hansen

Praktisk information
Pris: 2.500 kr. pr. deltager.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 5.000 kr.

Prisen inkluderer kost og logi.

Det forventes at træneren deltager aktivt. Det er obligatorisk at deltage på hele kurset.

Tilmelding
Tilmelding   https://daff.nemtilmeld.dk/284/

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Tilmeldingsfrist: D. 2. januar 2017 – ved tilmelding inden 15. december 2016 er prisen 2.500 kr. Ved tilmelding efter 15. december er prisen 3.500 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.

Sted og tid
14. januar – 15. januar 2017

Adresser
Rantzausminde Medie og Sportsefterskole
Skørupøre strandvej 3
5700 Svendborg

Afbud
Afbud før 3. januar 2017 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem 3. januar 2017 og 7. januar opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter 7. januar 2017 opkræves 100 pct. af deltagergebyret.