Home DAFF Niveau 1

Formål
Formålet med DAFF niveau 1 er at give træneren et bredt indblik i alle spillets faser.

Uddannelsen er en 50 timers uddannelse, der går i dybden med trænergerningen, generel træningsplanlægning, taktik, udarbejdelse af playbook og meget mere. Der vil være en introduktion til fysiologi og andre fag der er nødvendige for at gøre teorien bag træningen komplet. Herudover vil der de enkelte positioner blive gennemgået grundigt.

Uddannelsen består af en vekselvirkning mellem teori og praktik.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består tre moduler, som er fordelt over tre weekender.

De to weekender er DAFF moduler, hvor det tredje er DIFs træner 1, som det kræver separat tilmelding til, men som der er betalt for i forbindelse med betalingen for DAFF Niv 1.

  • Se mere generelt om DIF træner 1 her.

Teoretisk niveau
Uddannelsen giver træneren en indføring i, hvad det vil sige at være træner for alle positioner, samt opnå en bevidsthed om de forskellige træningsprincipper på et bredere niveau.

Praktisk niveau
Træneren får indblik i den bredere sammenhæng mellem træning og taktik. Træneren skal kunne planlægge en træning og udvikle playbooks.

Undervisere
Thomas Brygmann
John Hansen

Praktisk information

Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Tilmeldingsfrist for forløb 1: Tilmeldingsfrist: D. 16. januar 2017 – ved tilmelding inden 9. januar 2017 er prisen 5.500 kr. Ved tilmelding efter 9. januar 2017 er prisen 6.500 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.

Tilmeldingsfrist for forløb 2: Tilmeldingsfrist: D. 30. januar 2017 – ved tilmelding inden 23. januar 2017 er prisen 5.500 kr. Ved tilmelding efter 23. januar 2017 er prisen 6.500 kr.2016 er prisen 6.500 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.

Sted og tid

Forløb 1
Modul 1: 27.-29. januar 2017
Modul 2: 24.-26. februar 2017

DIF T1 : 18.-19. februar 2017

Tilmelding her: https://daff.nemtilmeld.dk/285/

Forløb 2
Modul 1: 10.-12. februar 2017
Modul 2: 10.-12. marts 2017

DIF T1 : 18.-19. februar

Tilmelding her:  https://daff.nemtilmeld.dk/286/

Adresser
Cytellet, Højstrupvej 5, 5200 Odense V

BGI, Gramvej 3 , 8783 Hornsyld

Afbud
Forløb 1: Afbud før 9. januar 2017 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem 9. januar 2017 og 20. januar 2017 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter 20. januar 2017 opkræves 100 pct. af deltagergebyret.

Forløb 2: Afbud før 23. januar 2017 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem 23. januar 2017 og 3. februar 2017 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter 3. februar 2017 opkræves 100 pct. af deltagergebyret.