Home DAFF U10/U12/U14 Trænerkursus 2019

Formål
Formålet med DAFF U10/U12/U14 Træner kursus, er, at give træneren et bredt indblik i de specielle faktorer, der er i de pågældende årgange, især i forhold til trænerrollen.

Kurset er af 6 timers varighed, eksklusiv pauser, og går i dybden med bl.a.:

  • Hvordan aldersgrupperne fungerer
  • Hvordan man bedst træner og motiverer dem

Kurset vil også omhandle forældrene og hvordan de indgår i processen, samt trænerrollen og hvad den indebærer.

Kurset er en vekselvirkning mellem teori og praktik.

Teoretisk niveau
Kurset giver træneren en teoretisk indføring i, hvad det vil sige at være træner for målgruppen U10/U12/U14 spillere, samt at give træneren en bevidsthed om de specielle forhold der gør sig gældende.

Praktisk niveau
Træneren får indblik i hvordan teorierne kan indføres i den daglige træning.

Undervisere
Lise McDowall Hansen

Praktisk information
Tilmeldingsfrist d. 8.  januar 2019 (Vest-kurset) og 13. januar (Øst-kurset)

Pris 700 kr.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 1.400 kr.

Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.

Sted og tid
Vest: 12. januar 2019
Ceres Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C
Kl. 09:00 – 15:00

Øst: 19. januar 2019
Idrættens Hus, Brøndby
Kl. 09:00 – 15:00

Afbud
Afbud før 31. december 2018 kan ske uden beregning. Ved afbud efter 31. december 2018 opkræves 100 pct. af deltagergebyret.