Home Klubnavne, logoer & farver

Følgende politik gælder for alle DAFFs medlemsklubber.

Klubnavne

En klub/foreningsnavn skal indeholde en lokal geografisk tilknytning der knytter navnet til den kommune som fremgår af foreningens vedtægter. Dette skal være en alment accepteret del af lokalområdet. Evt. Engelsk versionering skal have grund i alment benyttet engelsk navn for lokaliteten.

Et klub/forenings navn må ikke virke stødende, diskriminerende eller i den almene opfattelse være sammenlignelig med aktive eller nylige kriminelle eller voldelige aktiviter.

Klub/foreningsnavne skal godkendes af DAFF.

Klublogoer

Et klub/foreningslogo må ikke virke stødende, diskriminerende eller i udtryk være sammenlignelig med aktive eller nylige kriminelle eller voldelige akiviteters kendetegn.

For eliteklubber/foreninger gælder det et der skal være både en fuld farve og en sort/hvid version tilgængeligt.

Firmanavne og logoer må indgå i et klub/forenings logo. Dette kræver dog en godkendt sponsoraftale.

Farver

Foreningsfarver skal være godkendt af DAFF. DAFF kan afvise at godkende en forenings farvevalg såfremt dette skønnes at påføre andre foreninger en unødvendig udgift.

I forhold til farver på uniformer fremgår retningslinjerne i DAFF/IFAF’s regelbog.

Udebane jersey er altid HVID, med mindre det er den normale hjemmebane farve i det tilfælde skal udebane jersey væsentligt adskille sig derfra og i øvrigt skal denne farve godkendes af DAFF.

For eliteklubber/foreninger gælder det et der skal være en officiel farveliste for al påklædning og udstyr, også for trænere/leder og andet personel der er opført på en kamprapport.

Denne politik træder i kraft med øjeblikkelig virkning, dog er allerede gældende navne, logoer og farver som udgangspunkt undtaget.

Alle ændringer i nuværende navne, logoer eller indkøb af uniformer skal følge ovenstående politik.