Forside Cheerleading Vil du stå i spidsen for Danmarks nye Cheerleading Talenthold?

Som noget nyt oprettes der fra sæson 2023/2024 et talenthold for aldersgruppen 15-19 år (2009-2005). Så snart vi har alle detaljerne på plads, kommer vi mere info, tryout osv.

På forbundsniveau er målet med talentholdet at udbyde en talentudviklingsaktivitet for målgruppen 15-19 år, og herigennem forberede udøverne sportsligt og personligt til at blive landsholdsudøvere på seniorniveau.

Overgangen fra klubhold til landshold kan for nogle opleves overvældende, og derfor indfører vi nu et hold for udøvere, der har ambition om at komme på et af DAFFs to cheerleadinglandshold, og som ønsker at arbejde ambitiøst frem mod det.

Talentholdet er et hold med udøvere som bliver udtaget ved en tryout. Udøverne mødes 4 weekender på en sæson, hvor der arbejdes med level 5 og 6 skills, og hvor udøverne samtidig modtager undervisning i hvad det kræver at være på DAFFs landshold. Målet med talentholdet er ikke at lave en færdig rutine, men at arbejde med udøvernes udvikling og sportslige progression i det tempo der giver mening.

Til at undervise talentholdet har vi brug for 2-3 trænere, der kan se sig selv i ovenstående formål. De overordnede rammer for talentholdet er defineret, men som træner for holdet vil du få indflydelse på flere elementer og indholdet på holdet.

Krav til ansøgere:

 • Du ønsker at løfte opgaven på frivillig basis. Alt landholdsarbejde i DAFF er på frivillig basis. Du vil få dækket dine udgifter i forbindelse med træning
 • Du har trænererfaring – herunder erfaring med level 6 skills
 • Du har været på DAFF uddannelse – minimum Niveau 1, men gerne Niveau 2
 • Du kan afsætte 4 weekender årligt til at træne holdet
 • Du er villig til at indgå i tæt samarbejde med DAFF
 • Du kan løfte administrative opgaver – herunder kontakt til udøvere og forældre
 • Du er indstillet på at overnatte med holdet og hjælpe med praktiske gøremål
 • Du er klar på at arbejde med kultur- og teamudvikling

Du får:

 • God erfaring på CV’et
 • Muligheden for at arbejde med talentudviklingen af landets dygtigste udøvere
 • Indflydelse på ”dagsordenen” for talentholdet
 • Indsigt i og erfaring med talentarbejde på forbundsniveau
 • Erfaring med arbejde med teams
 • Muligheden for at påvirke en masse skønne unge mennesker – sportsligt og menneskeligt

Kan du se dig selv i ovenstående rolle, håber vi at modtage din ansøgning på mk@daffmail.dk senest d. 5. maj 2023. Samtaler vil blive afholdt i uge 19 og 20.