Find klub & vær med

Cheerleading: Årets nomineringer 2024 

Danmarksmesterskaberne i Cheerleading står for døren, hvilket betyder, at nomineringerne til årets priser er igangsat.

Den store kåring finder sted den 1. juni i Djursland Bank Arena i Aarhus, hvor priserne for Årets Klub, Træner, Udøver og Ildsjæl inden for cheerleading-sæsonen 2023/2024 vil blive uddelt.

Priserne tildeles på baggrund af den pågældende sæsons præstationer og indsats. 

Ny procedure for nominering

Som noget nyt har vi i år ændret proceduren for nomineringer. Nomineringer sendes stadig til nominering@daff.dk, men vinderne findes nu af forbundets klubbestyrelser ud fra valgmateriale, hvor det tidligere har været Cheerleadingudvalget der har stemt. 

Ønsker du derfor at nominere en holdkammerat, din træner eller en frivillig i din forening skal du sende nomineringen til nominering@daff.dk senest d. 25. april 2024. 

Årets klub: Denne pris tildeles en dansk cheerleading-klub, som har gjort sig positivt bemærket igennem sæsonen, enten internt eller eksternt. Dette kan eksempelvis være ved at fastholde sine udøvere, opleve en øget medlemstilgang eller på andre måder have taget initiativ til at fremme sporten og udbrede kendskabet til cheerleading. Der er ingen krav til klubbens eksistensperiode, blot at den er medlem af DAFF.

Årets træner: Denne pris tildeles en person, der har været træner på ét eller flere hold. Personen skal have ydet en særlig indsats på trænerfronten, både under og uden for træningen.

Årets udøver: Denne pris tildeles én udøver, der har været aktiv i den pågældende sæson. Udøveren skal have udvist en ekstraordinær indsats både for sig selv og for holdet og have været en god rollemodel for klubbens udøvere. Udøveren skal tilhøre Youth, Junior eller Senior-kategorien.

Årets ildsjæl: Denne pris tildeles en person, der har ydet en særlig indsats som frivillig i en klub og derigennem har bidraget til at berige sporten på en ekstraordinær måde.

Hvordan fungerer nomineringsprocessen?

  1. Alle kan nominere til Årets priser. Nomineringerne skal være skriftlige og indeholde et veludførligt indhold, der beskriver, hvad den nominerede person/klub bidrager med, samt hvor meget energi vedkommende lægger i sit arbejde omkring sporten. Det er essentielt, at nomineringen indeholder den fulde navn på den nominerede, samt hvilken klub og hvilket hold vedkommende er tilknyttet. Det skal understreges, at videoindsendelser ikke vil blive taget i betragtning.
  2. Nomineringen sendes nominering@daff.dk senest fredag d. 26. april 2024. Nomineringer, der indsendes efter dette tidspunkt, vil ikke blive overvejet. 
  3. Cheerleadingudvalget og administrationen udvælger finalisterne.
  4. Der laves valgmateriale, som sendes til klub-formændene, som afgiver stemme på vegne af klubben.
  5. Vinderne offentliggøres ved DM d. 1. juni.

Vi ser frem til at modtage en lang række spændende nomineringer og ønsker at takke alle for deres bidrag til at identificere værdige modtagere af priserne!

Om DAFF