Find klub & vær med

DAFF bakker op om udelukkelse af Rusland

Som I nok har set, så har DIF han over weekenden meldt klart ud ift. krigen i Ukraine. 

DIF opfordrer alle specialforbund og klubber til ikke at have idrætsligt samkvem med Rusland og Hviderusland. DIF opfordrer samtidig til, at de internationale forbund udelukker Rusland og Hviderusland fra al idrætsligt samkvem.  

IOC kom i går med en lignende udmelding og opfordring til, at alle internationale forbund udelukker deltagelse fra Rusland og Hviderusland.  

DAFF er helt enig med DIF og IOC i deres betragtninger og bakker 100% op. 

Vi viderebringer således hermed opfordringen til alle vores klubber.  

DAFF er i gang med at informere vores internationale forbund om dette, med en opfordring til at de ligeledes udelukker Rusland og Hviderusland. 

ICU meddelte her til morgen, at de udelukker Rusland og Hviderusland fra alle internationale events.  

Vi har afventet at komme med en officiel udmelding, da DIF har afholdt et infomøde mandag aften, hvor de kom med mere info og detaljer, som vi gerne ville have med i vores udmelding. 

Udelukkelsen gælder reelt alle repræsentanter fra Rusland og Hviderusland - atleter, dommere, politikere etc. i en international idrætslig kontekst.  

Det gælder ikke herboende russiske piger eller drenge, der dyrker idræt i en af vores foreninger, og som deraf repræsenterer klubben. Det gælder i de forhold, hvor personen repræsenterer Rusland eller Hviderusland. 

Ved spørgsmål kontakt DAFFs Direktør Lars Carlsen, 22 75 56 84 lc@daffmail.dk  

Om DAFF