Find klub & vær med

Hall of Fame

Her kan du se hvordan processen for optagelse i DAFFs Hall of Fame (DaHoF) forløber, samt hvilke optagelseskrav de nominerede skal opfylde, for at komme i betragtning som kandidat. Der kan nomineres inden for både flag football, cheerleading og amerikansk fodbold.

Hall of Fame-komiteen består af udvalgte DaHoF-medlemmer og den DaHoF-ansvarlige i DAFF.

Valgkomiteen består af: DAFFs Bestyrelse, Direktør, samt alle optagne medlemmer af DaHoF.

Hvornår kan man vælges ind i DAFF Hall of Fame?

For at være valgbar til DaHoF, skal man opfylde ét af de nedenstående kriterier (inden for hver af kategorierne: Spiller/Udøver, Træner, Bidragsyder):

Spiller/Udøver

 • Have været aktiv i mindst 5 år i DAFF, og ikke have spillet i minimum de foregående 3 år
 • Have været aktiv i mindst 3 år som professionel uden for Danmark og være dansk statsborger

Træner

 • Have været aktiv træner i Danmark i mindst 5 år og ikke længere være aktiv
 • Have været aktiv træner i Danmark i mindst 15 år, og stadig være aktiv

Bidragsyder

 • Have virket som leder i sporten i Danmark i mindst 5 år, og ikke længere være aktiv
 • Have virket som leder i sporten i Danmark i mindst 10 år, og stadig være aktiv
 • Have ydet et bidrag til sporten, der i ikke ubetydelig grad har medvirket til sportens positive udvikling.

Det er kun muligt at indstille kandidater inden for én af kategorierne : Spiller/Udøver, Træner, Bidragsyder. Det er dog muligt at indstille personen to gange, hvortil skal der dog medfølge en passende beskrivelse for begge indstillinger.

Hvordan indstiller man personer?

Alle kan indstille personer til DaHoF, der opfylder max. ét af kriterierne.

Indstillingen skal inkludere en kort biografi sammen med begrundelsen for indstillingen.

 • Alle har mulighed for at indstille kandidater til nominering. Der kan nomineres inden for både flag football, cheerleading og amerikansk fodbold.
 • Nomineringen bør fylde mindst ½ A4 side i velformuleret sprog. Gerne med årstal, meritter, anekdoter og tilknyttede hold/udvalg. Nomineringen indsendes til dahof@daff.dk.
 • Hall of Fame-komiteen nominerer max. 15 kandidater til valg i Valgkomiteen, som stemmer om hvem af de max 15 kandidater, der skal vælges ind.
 • De kandidater, der vælges ind, får besked efter afstemningen er afsluttet, og offentliggøres samtidig på daff.dk.
 • De nye Hall of Famers får tildelt en Æresnål og et diplom, og skal vælge mellem en slipsenål, manchetknapper eller halskæde-vedhæng.

Den videre proces i Hall of Fame

Når deadline for indstilling er nået, sendes alle indstilliger videre til valgkomiteen, som stemmer om kandidaterne.

Valgkomiteen består af: DAFFs Bestyrelse, Direktør, samt alle optagne medlemmer af DaHoF.

 • Hvert medlem af valgkomiteen SKAL stemme på 2 kandidater. Der må IKKE stemmes blankt.
 • Der må kun afgives EN stemme pr. nominerede kandidat.
 • De medlemmer af DaHoF der ikke stemmer, bliver ikke inviteret med til årets Mermaid Bowl.
 • Dén kandidat, der får flest stemmer er valgt til Hall of Fame, uanset stemmetal og procentuel fordeling.
 • Alle kandidater, der måtte modtage mere end 33 % af de afgivne stemmer er ligeledes valgt.

Der kan maksimalt optages 3 kandidater fra samme kategori (Spiller, træner, bidragsyder)

Om DAFF