Find klub & vær med

Hoveskader i Danmark

Der har de senere år været stor fokus på hovedskader i amerikansk fodbold, især i NFL. Spillerne i NFL er store og veltrænede, og er nogle af de bedste atleter i verden. De er i stand til generer meget stor kraft på kort tid, og en kollision mellem 2 NFL spillere kan være meget voldsom. Dette har medført en del regelændringer for at minimere risikoen for skader, ikke kun hovedskader, men også andre skader. Der er også indført omfattende regler og procedurer for, hvorledes en spiller med en skade skal behandles, især hovedskader har en meget omfattende procedure.

Opmærksomheden herhjemme omkring hovedskader er igen blusset op, efter NFLs anerkendelse af forbindelsen mellem hovedskader og amerikansk fodbold.

Hvad sker der i Danmark?

I Danmark kan vi ikke direkte sammenligne os med NFL-niveauet, ”At sammenligne amerikansk fodbold i Danmark med NFL, vil være som at sammenligne go-kart med Formel 1. Det tror jeg roligt, at vi kan sige uden at fornærme de danske spillere”, udtaler DAFFs sportschef Lars Carlsen.

Generelt er kontakten i Danmark ikke af samme styrke som i NFL, og derfor er risikoen for alvorlige skader, herunder hovedskader, også generelt mindre end i NFL. Det betyder ikke, at der ikke er risiko for hovedskader i Danmark, og et af vores fokusområder i forbundet er derfor også på at minimere risikoen for skader. Det er et arbejde, som sker hele tiden, og som blandt andet er et fast tema på alle vores træneruddannelser, hvor vi altid underviser i de korrekte teknikker, så risikoen nedsættes. ”Vi er meget opmærksomme på, at vi skal påvirke en holdningsændring omkring ”de store hits”. I vores arbejde i forbundet fremmer vi de korrekte tekniske tacklinger, og ikke de dumme tacklinger,  som både er farlige for dem, der tackler, og dem der bliver tacklet. I øvrigt er det faktisk sådan, at den spiller, der forsøger at lave ”det stor hit”, ofte ender med helt at misse tacklingen, og så løber modstanderen ned og scorer ”, forsætter Lars Carlsen.

Det er ikke kun vores forbund og klubber, som har fokus på at minimere hovedskader. Hovedskader er også et vigtigt område for Danmarks Idrætsforbund (DIF) at beskæftige sig med. ”Vi har i DIF stor tillid til Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds håndtering af problematikken omkring risikoen for hovedskader. DAFF har et meget fint træneruddannelsesprogram, hvor der blandt andet undervises i de korrekte teknikker, der minimerer risikoen”, udtaler DIFs direktør Morten Mølholm og fortsætter: ”I DIF er vi ved at etablere en netværksgruppe på tværs af idrætsgrene, hvor der er risiko for hovedskader. Gruppen skal undersøge, hvor stort omfanget er, og hvordan vi kan samarbejde om at minimere dem. Her kan DAFF bidrage med værdifuld erfaring og viden om hovedskadeproblematikken” afslutter han.

DAFF er med i internationalt samarbejde om Heads-Up-princippet

DAFF og SAFF (Svensk Amerikansk Fodbold Forbund) har et tæt samarbejde omkring hovedskadeproblematikken, og vi deler viden og udveksler erfaringer på området. Samtidig samarbejder vi med USAFootball, det amerikanske pendant til DAFF, som har udviklet uddannelser og materialer omkring hovedskader, og hvordan de bedst undgås, samt hvordan de opdages og håndteres, når uheldet er ude.

I juli 2015 var DAFF og SAFF værter ved et 3-dages trænerseminar med undervisere fra USAFootball, hvor en af dagene var afsat til Heads-Up. Heads-Up er et kursus udviklet af USAFootball med henblik på at minimere risikoen for skader, herunder hovedskader, ved at spille amerikansk fodbold. Det var første gang nogensinde, at kurset blev afholdt i Skandinavien, og de trænere, der gennemførte kurset tilfredsstillende, modtog et kursusbevis på at være certificeret Heads-Up træner. ”Vi havde 10 trænere med fra Danmark, som alle opnåede certifikationen. Det er fedt at se, at det vi underviser i på vores uddannelser, har skabt så meget fokus for vores klubber, at klubberne kan se, at en Heads-Up certificeret træner i klubben, er vigtig. Heads-up er også en del af den kravsmatrix, som understøtter en ønsket udvikling for vores klubber i forhold til DAFFs visionsplan 2020. Kravsmatrixen omhandler flere parametre, herunder bl.a organisatorisk og sportsligt, og hvor sikkerheden også indgår.” fortæller Lars Carlsen.

DAFFs sportschef Lars Carlsen og udviklingskonsulent Thomas Brygmann er begge godkendt af USAFootball til at undervise andre trænere i Heads-Up.

Er det sikkert at spille amerikansk fodbold i Danmark?

Som med al anden sport, er der altid mulighed for at få skader ved at dyrke en sportsgren. I amerikansk fodbold tager man så ovenikøbet hjelm og pads på, fordi det er en kontaktsport. Til trods for det, så viser undersøgelser, at der er ligeså lille risiko for at få en hjernerystelse i amerikansk fodbold, som ved andre populære sportsgrene. Teknik er kodeordet i vores sportsgren, og det bliver indlært hos drengene og pigerne helt fra 10 års-alderen. Fokus for alle hold i træningerne er altid, hvordan der bliver tacklet. Jo bedre din teknik er, jo bedre tackler du, og jo større succes har du ved at lykkedes med det spil, der bliver kaldt.

I Danmark spilles der efter det internationale amerikansk fodbold forbunds (IFAFs) regler. IFAF reglerne ligger meget tæt op af de regler som bruges i college football (den amerikanske universitet liga, som leverer spillere til NFL). Her har der de sidste år været øget fokus på hjernerystelser. Blandt andet er der indført en protokol til håndtering af mulige hjernerystelser, som er indført i vores regelbog, således at både trænere og dommere ved hvilke signaler de skal holde øje med hos spillere, som muligvis har fået en hjernerystelse. NCAA har også indført den såkaldte targetting regel, som skal beskytte spillerne mod hovedskader. Reglen er indført for at beskytte spillere mod hovedskader, ved at straffe de spillere som tackler en modstander i området over skulderen, eller bruger sin egen hjelm til at ramme en modstander. Straffen for sådan en forseelse i en kamp er lig med en automatisk udvisning. Ofte vil spilleren også få karantæne i den efterfølgende kamp. Reglen har siden den blev indført for 3 år siden medført et markant fald i tacklinger i hovedhøjde i NCAA. I Danmark arbejder DAFFs dommere konstant med blive bedre til at genkende og dømme de farlige situationer. Vi opfordrer også trænerne til at træne uden udstyr i nogle af træningerne. Det er nemlig muligt at have rigtig gode træninger uden udstyr og hård kontakt, noget vores landshold praktiserer meget, og som vi spreder ud i klubberne.

Om DAFF