Find klub & vær med

Dispensationer

DAFF behandler løbende dispensationsansøgninger fra klubber og enkeltpersoner.

Der er flere dispensationer, de gælder:

Amerikansk fodbold

Generelle dispensationer

Generelle dispensationer skal bruges hvis man skal søge dispensation for fx ændring af banemål eller andet praktisk, som ikke lever op til reglerne. 

Ansøg nu

Alders- og vægtdispensation

Alders- og vægtdispensation vedrører alder, vægt og ansøgning om at flytte en spiller fra en årgang til en anden. 

Ansøg

Procedure

Ansøgningen skal indgives til DAFF af den klub, hvor spilleren ønsker at søge licens, herefter behandler forbundet sagen og evt. dispensation udstedes. Der gøres opmærksom på, at dispensationen først er gældende, når klubben har modtaget en underskreven dispensation fra DAFF.

Ansøgningerne behandles administrativt, ved tvivlstilfælde behandles ansøgningen af den politiske ansvarlige for aktiviteten i samarbejde med administrationen.

Den politisk ansvarlige kan vælge at behandle en ansøgning i DAFFs bestyrelse, hvis der er noget helt principielt i ansøgningen, der ikke er dækket af reglerne eller af tidligere praksis.

For at lette sagsbehandlingen, har vi valgt at gøre det hele elektronisk. Det er derfor vigtigt at der er indsamlet den fornødne accept fra fx forældre eller den klub som spilleren kommer fra. Der krydses af i at den fornødne accept er indhentet. Vi kan bede om at se accepten.

Misbrug/omgåelse

DAFF gør samtidig klubberne opmærksom på, at dispensationer kan trækkes tilbage, hvis forbundet finder grundlag herfor. Misbruges eller omgås ordningen, kan DAFF trække alle klubbens dispensationer tilbage.

Ansøgningsfrist

Løbende

Om DAFF