Find klub & vær med

Anti Doping

Anti Doping Danmark (ADD) står for al dopingkontrol i Danmark. ADD kommer ofte på besøg til kampe og landsholdssamlinger.
Vi har som forbund tager stilling til Anti Doping. Du kan her se vores Anti Doping politik.

Læs mere

ADDs virksomhed omfatter:

  • Dopingkontrol
  • Oplysningsvirksomhed
  • Forsknings – og udviklingsvirksomhed vedr. bekæmpelse af doping
  • Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
  • Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager indenfor ADDs virkeområde.

Hvad er doping?

Doping defineres som en overtrædelse af antidopingreglerne. I Danmark drejer det sig om de Nationale antidopingregler.

Dopingkontrol

Der kan testes spillere i alle klubber, foreninger eller motions- og fitnesscentre som er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Pr. 1. januar 2015 er amerikansk fodbold kommet med i den kategori, hvor dopingkontrol også kan indebære en blodprøve.

Som medlem af DAFF, er du forpligtet til at medvirke ved en dopingkontrol på den tid og det sted, som bestemmes af Anti Doping Danmark. En dopingkontrol kan indebære, at du må afgive en blod- og/eller urinprøve.

Dopingkontrollen skal foretages efter de gældende procedurer, som er fastsat af Anti Doping Danmark og ADD-kontrollanter. Dopingkontrol kan foretages både i og uden for kampe/konkurrencer.

Medicin-app direkte på telefonen

På app’en ’Antidoping’ er det nemt for danske atleter og deres støttepersonale at holde sig orienteret om dansk medicins dopingstatus.

App’en er tilgængelig til iPhone og Android og kan downloades via Antidoping Danmarks hjemmeside:

Hent

Brugere af app’en vil få en push-besked på deres smartphone, når medicinlisten ændrer sig, dvs. når ny medicin kommer til, når medicin udgår, eller når medicin ændrer dopingstatus. Hvis man har tilføjet medicin til sin personlige favoritliste ’Min Medicin’, får man derudover direkte besked, hvis netop en af disse har ændret status.

Øvrige dokumenter

Hvis du har spørgsmål til doping, kontrol eller hvilke tilskud du må tage, er du altid velkommen til at kontakte os.

Om DAFF