Find klub & vær med

Krisehåndtering

En krise er en pludselig opstået hændelse, som kræver øjeblikkelig reaktion. Vi har i det følgende gået i dybden med kriser, og hvordan disse kan håndteres.

Download

En krise kan være mange forskellige ting. Det kan være alt for en brækket arm, mistillid til foreningens regnskabsansvarlige, en frivillig har stjålet fra klubkassen, til at klubhuset står i flammer.

Kriser og krisekommunikation virker fjernt for mange foreninger, og er heldigvis noget som hører til sjældenhederne i foreningerne. Ikke desto mindre, er det vigtigt at vende og diskutere forskellige scenarier, før krisen opstår og hvordan denne skal håndteres.

Hvis en krise indtræffer, har de færreste foreninger en procedure for, hvordan krisen skal håndteres.

Mange kriser kan foreningen selv håndtere, men en forening kan også komme i en situation, hvor krisen er af særlig følsom karakter. I sådanne tilfælde kan sparring og dialog med DAFF være nyttigt.

En krise kan vare kort tid, men den kan også finde sted over en længere periode. Det er derfor vigtigt at løsningen ikke forhastes, og at man lader håndteringen af krisen tage den tid det tager.

Det er en mulighed at udpege en person eller medlem fra klubbens bestyrelse, som har ansvaret for krisehåndtering, for at sikre at der handles i tilfælde af opståede krisen, og at opgaven ikke falder ned mellem to stole.

For at hjælpe DAFFs klubber har vi udarbejdet en guideline til håndtering af opståede kriser, der sker i klubregi.

Kriser kan udvikle sig

Kriser kan hurtigt bevæge sig fra grøn til rød. Fx hvis en deltager bliver syg med høj feber – dette er en grøn krise. Deltageren bliver nu tilset af en læge med mistanke om meningitis –  det er en gul krise. Det bliver bekræftet, at det er smitsom meningitis – nu er krisen rød.

En krise kan vare kort tid, men den kan også finde sted over en længere periode. Det er derfor vigtigt at løsningen ikke forhastes, og at man lader håndteringen af krisen tage den tid det tager.

Det er en mulighed at udpege en fra klubbens bestyrelse, som har ansvaret for krisehåndtering, for at sikre at der handles i tilfælde af opståede krisen, og at opgaven ikke falder ned mellem to stole.

Tag fat i os – brug DAFF og DIF, som støtte hvis krisen indtræffer

Optimal håndtering af kriser er med til at bevare foreningens gode omdømme og sikre, at den er troværdig og et sikkert sted at være for medlemmerne.

Om DAFF